Rímszótár

vágyai

Az egész szóra rímelnek 715

állami játszani századi drámai társai állati lábai váltani pápai bántani álmai ágai szárnyai másnapi prágai lányai árnyai látszani házai tárgyai ráncai gyártani rántani rácsai távlati szántani ártani szálai lángjai szállani spártai százai vállai tájai bácskai általi számtani csápjai bátyjai áldani tátrai szárai vádjai árkai gázai számai láncai máltai sátrai rángani kánai bájai fátylai árai gátjai pántjai bábjai zárdai számszaki párzani gyárai hántani nyájai zárai csárdai várnai várai tátani szájai sztárjai srácai ghánai kállai ácsai tárai váradi gyámjai pármai sáljai százhavi pállani szálasi nyálzani állani nyárai szálltai klánjai

Több szótagból álló szavak

barátai vasárnapi szolgálati vonásai bejárati kiáltani írásai szabályai határai virágai hullámai vizsgálati használati kortársai eljátszani megbántani ajánlani bocsátani polgárai megváltani munkásai kőbányai kormányzati forrásai nagyváradi szokásai foszlányai kiváltani diákjai tanárai leányai kijátszani vadállati hadászati beváltani arányai megjátszani tanácsai felváltani szilánkjai elvtársai gátlásai vívmányai bajtársai pártállami pajtásai plakátjai halászati szerszámai villámai jobbágyai ábrándjai országai példányai tojásai aggályai vadászati fogásai hátrányai hullámzani leváltani árkádjai csapásai királyai lábszárai kirántani lejátszani átváltani bűntársai lámpásai hatásai pályázati ruházati túlzásai célzásai sorstársai kijárati lerántani kormányai hajtásai harcászati leszállani kartársai hajszálai képmásai kohászati jószágai megártani sirámai lehántani bűnbánati kitátani sajátjai nyúlványai adásai botrányai oltárai berántani hangszálai váltásai fogászati gyógyászati rémálmai szállásai osztályai áldásai húzásai madártani rángásai bálványai titkárai családjai szobrászati botlásai bemártani rúgásai sárkányai raktárai nagyságai bárányai lapátjai gránátjai legyártani szőrszálai megáldani lakásai bérházai lejárati okmányai vallásai vadászai bányászati szabászati halászai mozgásai szakácsai császárai gyémántjai homályai ásványtani könyvtárai palánkjai megrántani felrántani állásai ősállati meglátszani rájátszani félállati nagybátyjai síkságai kockázati megmártani virágjai elrántani találati vaspántjai kórházai barbárjai dollárjai tiltásai kovácsai sporttársai arszlánjai posványai germánjai gazságai gigászai íjászai fajtársai pénztárai kazánjai zárványai fodrászati járványtani leszálltai kovásznai jogászai szabályzati koráljai nappályai párzásai fővágati mozgástani hidászati rablásai nőtársai Bajkál‑tavi apályai mentsvárai ivászati hórácsai korlátai konyhásai helytállani beállani tűzlángjai klubtársai barátjai felállani tárházai najádjai dandárjai futásai fohászai elállani megállani nyomdászati műtárgyai aszályai dagályai blokkházai eltátani

megbocsátani munkatársai tanítványai maradványai vallomásai tanulmányai alkotásai fordításai hagyományai adottságai koppenhágai csillagászati látomásai változásai olvasmányai honfitársai arcvonásai állomásai kutatásai osztálytársai tanulságai embertársai önkormányzati felajánlani utazásai igazságai akadályai pillantásai adósságai pályatársai nőgyógyászati számításai tanításai állításai megoldásai benyomásai támadásai elbocsátani kilátásai elvbarátai kiadásai leírásai tatabányai kifogásai tárgyalásai proletárjai vetélytársai visszarántani roppanásai sajátságai óriásai veteránjai kikiáltani kívánságai milliárdjai védőszárnyai kiáltásai belgyógyászati folytatásai vándorlásai szertartásai furcsaságai sóhajtásai végigjátszani villanásai oroszlánjai eljárásai hazugságai utalásai fölajánlani krónikásai hatóságai újításai szobatársai packázásai ideáljai fenntartásai túlkapásai útitársai pátriárkai előrántani délutánjai közszolgálati választásai híradásai finomságai robbanásai polgártársai variánsai csalódásai elvárásai háborgásai tartományai csábításai pusztításai játszótársai főbejárati torzításai árulásai dilettánsai partizánjai rikkantásai gazdaságtani lobbanásai újdonságai gyarlóságai fogolytársai visszaváltani hódításai kapitányai bizonyságai kiváltságai adományai puffanásai hadállásai ajánlásai boszorkányai indiánjai rándulásai félrerántani áradásai visszásságai csobbanásai hírforrásai délibábjai faragásai védősáncai vadvirágai rianásai beleártani dobbanásai származástani közhasználati gyilkosságai oldalágai fullajtárjai áramlásai felvonásai jószolgálati kávéházai sikoltásai miriádjai melodrámai ezredtársai raktárházai visszajátszani jeladásai csonkításai betonlábai óceánjai karcsapásai őrszolgálati postazsákjai ájulásai üzlettársai kihatásai tettestársai utastársai nyomozásai átbocsátani jajgatásai futtatásai rázkódásai belerántani bolondságai koccanásai beosztásai butaságai rendszabályai kivágásai kurtizánjai tájszólásai lakóházai kabátszárnyai balfogásai szobalányai milliárdhavi hátrarántani ócskaságai nyalánkságai előállani mozgatásai szakmunkásai elbocsájtani selyemsátrai bohóságai firkálmányai szállítmányai hajóácsai vérvizsgálati virágágyai kólintásai cinkostársai laboránsai pálmaágai főosztályai gyertyaszálai balgaságai melegágyai jóbarátai koldulásai bőrvadászai acélpántjai barikádjai hotelláncai ellenállani páviánjai kígyócsápjai marhaságai bíróságai elszólásai csendestársai kattogásai megbocsájtani istentársai dobogásai szívgyógyászati orradásai vegyvizsgálati ősforrásai agarászati bűnvizsgálati kihabzásai beszólásai téglaházai mesterházai sárgaláztani bugalávai csavarszárnyai kihágásai udvarházai tudóstársai mutatványai fatartályai összeálltai vásárlásai babaházai tűszúrásai méltóságai budoárjai konzultánsai horzsolásai nyílpuskásai ráadásai

tulajdonságai vonatkozásai utasításai látogatásai előadásai előírásai vállalkozásai viszontagságai játékszabályai virágvasárnapi sajátosságai titkosszolgálati állampolgárai elgondolásai próbálkozásai jellemvonásai hiányosságai útmutatásai odakiáltani találkozásai elfogultságai előfutárai évfolyamtársai ideggyógyászati tudósításai elfoglaltságai szemrehányásai erőforrásai mellékhatásai álmodozásai megfontolásai felvillanásai felülvizsgálati felszólalásai reprezentánsai várakozásai irodalmárai találgatásai szórakozásai kihallgatásai felebarátai realitásai szimpatizánsai hazudozásai sopánkodásai ostorcsapásai prostituáltjai ábrándozásai fogadkozásai csatározásai fáradozásai jókívánságai jajkiáltásai vigasztalásai melléfogásai szolgálólányai alkalmazásai fogyatkozásai felkiáltásai simogatásai hallgatótársai fejszecsapásai nyersfordításai húsvétvasárnapi kilábalásai prioritásai kiruccanásai előrerántani alkudozásai kirándulásai piszkálódásai ingadozásai oldalvágásai nyilvántartásai baltacsapásai játszadozásai alapvonásai megbízatásai szomorúságai másodpéldányai leánybarátai esőbarátai bambuszpatkányai faóriásai eltorzulásai nekifutásai rotorlapátjai szolgáltatásai gúnyolódásai igényvizsgálati időjárástani hadtápszolgálati segítőtársai olajmágnásai egyenruházati papírfoszlányai felindultságai jelzőlámpásai bombavadászai konyhaszolgálati ármánykodásai katonatársai felvásárlásai idegrángásai hegyóriásai gúnykiáltásai csattogtatásai fosztogatásai robbantgatásai denevérszárnyai számítgatásai viharkabátjai agykutatásai selyemkaftánjai elváltozásai erjesztőkádjai kormányszolgálati

megnyilvánulásai megállapításai megnyilatkozásai megpróbáltatásai előrebocsátani fogyatékosságai képzettársításai megrázkódtatásai állásfoglalásai hangulatváltásai elhatározásai megállapodásai beszélgetőtársai oldalpillantásai kirakóvásárai specialitásai szerszámmaradványai könyöradományai csalafintaságai összefonódásai példamutatásai csataleírásai autózgatásai rádióhullámai sikolykiáltásai kiábrándulásai rablótámadásai díszfelvonulásai kijózanodásai segélykiáltásai átváltoztatásai nyomorgattatásai tömeggyilkosságai négerszállítmányai táplálékforrásai elektromosságtani kristályritkaságai önéletírásai karaktervonásai telefonhívásai

igazságtalanságai kinyilatkoztatásai felvilágosításai hangulatváltozásai fantáziálgatásai jaguárhorkantásai elvonatkoztatásai tervezőbizottságai útbaigazításai megvilágosodásai akcióbizottságai vizsgálóbizottságai rádiócsillagászati

intelligenciavizsgálati

Csak a szó végére rímelnek 1197

valami valaki mondani igazi hallani tartani utcai hajdani nyugati lírai hajnali anyagi hazai tavaszi tagjai korai mostani római szavai kínai ujjai udvari színpadi tegnapi formai köznapi északi ipari budai szakmai anyai prózai moszkvai fogai tavalyi ottani műszaki falai fiai nappali pusztai oldali apai ugrani holnapi atyai hajtani angyali sorai kubai vallani hangjai piaci nyújtani hordani szólani gyújtani aznapi alkati napjai havasi néhai karjai csontjai konyhai osztani oldani asztali dunai nyomai romjai dolgai okai majdani gondjai izmai mértani ajkai műfaji alanyi bontani gyarmati nyelvtani útjai trójai lapjai combjai hazafi lovagi urai szombati tihanyi irtani titkai tanyai lovai bokrai órai hónapi szolgai fojtani nagyjai rontani oltani nyomdai céljai hullani rabjai postai kocsmai karmai halasi lombjai szobrai szirmai zalai atyafi pontjai folyami dalai szerdai délszaki kassai mosdani tudati tokaji foltjai rajzai csúcsai tornyai jogai maradi tanyasi parlagi tolnai tiltani kínjai főpapi foglyai tollai papjai sújtani roncsai somlai partjai hírlapi ódai ontani gyulai egynapi bajai hadai halmai izzani talpai fancsali rongyai csuklani egyhavi jaltai földtani odaki minapi mucsai drezdai texasi moldvai dombjai romlani kétlaki omlani őrnagyi zsinati gombjai csíkjai halai fosztani magzati zajai oszlani balzaci félnapi arcai bonctani hajlani húgai alaki habjai Marcali tatai malmai iraki hadnagyi névnapi jénai harcai bomlani kulcsai ormai falvai szítani rostjai csabai kútjai rajnai vonzani fodrai kéthavi padjai krétai sarkai kotlani ivari pisai magvai hamvai pataki húrjai polcai ringani siklani pascali hangzani csókjai ifjai fokai beszari mellkasi kongani kardjai barmai sírjai gócai hangtani szobai bongani vegytani félhavi gyomai potsdami nizzai módjai zsongani mancsai nyilai csonkjai burmai nagybani zajlani magjai habzani rigai rojtjai rúdjai nyulai menzai alhasi négynapi foszlani kenyai borai hídjai copfjai fattyai javai kurafi karzati sarjai rajai hittani dobjai szíjai pajzsai súlyai botjai bagdadi zugai boltjai bókjai nagymami tapsai zsúpjai holdjai ablaki alapi kamaszi fingani kórtani törzskari lyukai grófjai nyarai borsai kasztjai fajai brémai rókafi krajnai bojtjai anyjai liptai négyhavi hunjai bolyai aljai harkai dallasi szaglani cuccai pakkjai nagypapi brahmani leari kétnapi tordai tarzani lordjai öthavi kantai lumpjai Hyundai szecskai pangani kaffkai malawi pulykai hunyadi húsznapi műtani zentai agyai hasfali expasi atyhai pitvari egylaki dabasi húszhavi szafari sarkadi okapi hatnapi sinai jókai atyjai hathavi többhavi héthavi bonszai dudai rónai puccsai nyolcnapi hajlati nyitrai tízhavi csínjai krasznai forrani posztjai korlati miami kansasi pancsai napszaki sokhavi vérmaci bocskai egyhasi mérai nyolchavi radnai

Eltérő szótagszámú szavak

spray

aki ami mai napi havi papi hadi faji csacsi fali pali tavi szaki nyaki nagyi agyi pasi csali grazi hasi maci mami kari kani vasi faszi dagi Mari maki paci kaki khaki Jani lapi bari baki zaci fagyi szabi pacsi thai hali gázspray Kati bratyi nasi fantasy rali Ady bazi orrspray Gabi Laci brahi baci gagyi zacsi Dani sapi Zsani Lali

katonai éjszakai elmondani mindennapi megmondani fizikai gyakorlati állítani iskolai kimondani kritikai technikai gondolati lélektani választani fordítani hivatali bibliai baloldali logikai tanítani azonnali megoldani indiai hétköznapi jobboldali etikai számítani lemondani megtartani afrikai ablakai adatai rokonai bevallani taktikai szorítani ordítani sivatagi ázsiai javítani etnikai szállodai mondatai áldozati szakítani alakjai óbudai szólítani vállalati akasztani szállítani fenntartani hangulati alkonyati darabjai vezérkari elrontani kanadai megosztani epikai indítani pusztítani utódai gyógyítani kiirtani szándékai csillagai játékai élettani vietnami angliai utasai eltartani ozorai madarai legjobbjai viszonyai kibontani csapatai megfosztani szíriai másvalaki klinikai zenekari szempontjai mozdítani kémiai fájdalmai tapintani meghallani hódítani magaslati prófétai kitartani optikai oszlopai kalandjai indulati feloldani irodai iratai elfojtani fogyasztani robbantani koreai hárítani kihallani angyalai valahai panaszai bosszantani vonalai pillantani támasztani túloldali bútorai csoportjai csábítani válaszai betartani lakosai szomszédai sugarai kiugrani lábujjai gesztusai fogalmai borítani tágítani behajtani asszonyai tisztítani halasztani tapolcai hajítani délnyugati pszichikai operai állatai halottai egyvalaki hargitai csitítani ragasztani holmijai nyomozati kirakati harcosai papírjai balladai lazítani megvallani meggyújtani lassítani rágyújtani amszterdami kalocsai száguldani kisipari megfojtani mondattani tudósai felbontani beosztani kétoldali virrasztani hajlamai koccintani rajongani tízórai oldalai árnyékai megbontani kihordani fönntartani társulati lebontani lovasai plasztikai egyvalami felgyújtani megtiltani sikoltani módszertani vadnyugati átugrani szorongani tartalmai felhajtani szemhéjai grafikai harangjai hajlítani fárasztani beugrani betiltani ötórai aprítani bólintani okozati rohamai szavazati távlatai feltartani borzongani árnyalati föloldani hónapjai újítani bajnokai simítani gyanítani alapjai kudarcai parasztjai hasítani óvodai szétosztani korszakai dániai főhadnagyi olvasztani hajlongani izgalmai eloltani gyilkosai kiosztani lovagjai sikítani városai homlokzati átnyújtani viharai idomai szakaszai cinkosai ujjongani férfiai orvosai távirati havannai taszítani akarati nagyipari kioltani parancsai szundítani szövettani kifosztani baranyai elosztani asztalai tucatjai fakasztani zsoldosai bolognai időszaki gyorsítani uszítani líbiai másvalami pórusai elhangzani sóhajtani algebrai begyújtani hatalmai riasztani végtagjai embertani éghajlati ukrajnai attikai templomai vonítani zavarai állkapcsai hegyaljai visítani eltiltani megrontani szólamai jóslatai felmondani kinyújtani csomagjai rotterdami lábnyomai indokai kontúrjai leugrani elhordani behordani dátumai nagyanyai dodonai mulasztani fölbontani szippantani hanyatlani felugrani válfajai floridai zúdítani eloldani lehullani ajtajai veronai arcizmai ugandai átsiklani elhajtani pólusai szalagjai galambjai arkangyali esthajnali borzalmai alanyai típusai jelszavai lerontani birtokai sóhajai visszhangjai gubbasztani ásítani kúriai illatai járatai tompítani palotai gurítani lobbantani csatlósai bohózati borongani áramlani félórai odesszai napnyugati benyújtani statikai lehajtani bakancsai növénytani akkordjai szárítani domborzati nyolcórai árasztani halottjai felosztani osztagai vízaknai kocsijai balekjai pirkadati kamarai alaszkai nádasai alkalmai századai kibomlani áramai sevillai szomszédjai ágostai nőtagjai ágbogai dobozai vonzalmai vázlatai felhangjai sántítani buzdítani ugrasztani fortélyai sikolyai caesari dúsítani államai genovai vasipari végnapjai beoltani lipicai kétórai panamai nagyítani dobbantani kisiklani tányérjai hálózati kambodzsai elsiklani némítani vidítani háromhavi abroncsai mellszobrai fölmondani kurucai anyagai elhullani montreali inasai vacsorai roppantani egyórai csorbítani fonalai kotyvasztani rendszertani frázisai rámondani bántalmai kupacai kőkorszaki agyalapi fullasztani lezajlani támaszai kábítani ámítani vándorai arccsontjai haverjai virradati lehordani mocsarai tilalmai gépipari kivallani tapasztani aranyai jobbítani lázongani kioldani tolongani mosolyai lódítani sandítani motorjai pottyantani felbomlani ráhajtani széthullani dallamai hangsúlyai lófogai szalasztani gerincagyi vonaglani hölgytagjai társítani patikai vadítani szárnyasai elugrani kórbonctani föltartani táncosai farkasai eloszlani sikkasztani barakkjai fokozati nagyatyai zátonyai zajongani fázisai áthallani ravatali kattintani ártalmai hajnalai sivítani másolati hétórai eidami hézagai gyorsvonati óhajtani torzítani állattani halmazati patakjai hormonjai féloldali uszonyai húsipari koldusai dorozsmai lyukasztani szidalmai malacai lesújtani patakzani forrasztani torkolati darazsai kukkantani manhattani tengernagyi korzikai programjai fagyasztani írnokai áthajtani szemfogai bogarai padsorai granadai pukkasztani nappalai kólintani suhintani sógorai kosarai megnyújtani visszhangzani udvarai fénypontjai széthordani kőszobrai lapítani szodomai vonyítani kőlapjai skóciai galliai kalkuttai aggasztani kézujjai lexikai manilai sablonjai pofonjai fiadzani zoknijai mimikai birminghami doktorai stíriai vírusai sorfalai óhajai zsibongani bénítani pokrócai matrózai mellizmai fájdítani kastélyai ágazati elnyújtani kabinjai szakasztani célpontjai loccsantani előhasi távírdai fölosztani agyarai címertani kaktuszai orrlyukai atlétai halkítani karizmai tervrajzai mosodai csutakjai fonatai leomlani talpasai kottyantani bódítani kitiltani gyógyszertani díszbokrai hullajtani sisakjai árbocai többoldali kőzettani vonzatai füstcsíkjai kalapjai zápfogai felszítani felhordani gyöngyhangjai bezsongani vérfoltjai fölszítani okirati berontani vállizmai letiltani butítani rovartani tűfokai rovatai ankarai honatyai okosai hegycsúcsai gazdagjai folyamai rohasztani hátizmai kapcsolati pálpusztai strucctollai törzstagjai sorvasztani angoljai vállcsontjai orvostani talajtani cafatai traktorai pénzgondjai záporai csónakjai bivalyai többórai mágusai nyomasztani dalnokai tanfolyami túlhajtani körútjai fénycsíkjai dakotai dísztollai felirati ráugrani agarai szibillai inggombjai korongjai bicsaklani tábornagyi fémipari atlantai cincinnati vasfalai szalonjai aszkétai nyakizmai másodnapi vízműtani háromnapi halastavi fogarasi csontujjai sárfoltjai főurai démonjai fogazati álhazafi kulacsai origami omlasztani gyámatyai michigani hetvenhavi braziljai bolyongani szájcsontjai Csokonai koponyai lánytagjai kanócai nyolcvanhavi hatórai Annamari Huron‑tavi díjasai egyoldali ötvenhavi műszakjai nagyurai hatvanhavi vámpírjai felbujtani erőtani kistarcsai strómanjai kolompjai stábtagjai negyvenhavi nyomdokai nagaszaki drágítani térmértani oderai lángosai fénykúpjai harminchavi tejbepapi éremtani madarasi negyedhavi mentorai rakpartjai műholdjai műtéttani alhavasi páncéljai fémfalai négyórai apostagi lángfogai szektorai bahamai bácsikai szívizmai hiúzai tűfogai nevadai énekkari Aral‑tavi neonjai paplanai kilenchavi kishúgai ingujjai lábcsontjai napszakai caracasi százórai szamoai antillai ezerhavi nebraskai csapatjai szülinapi hasizmai fogcsonkjai szenzorai sehonnai Krisztusai névsorai zsinórjai húszórai lenyújtani kukacai montanai kasszandrai zalatnai dalosai sokórai harmincnapi hegyfokai farkaslaki abu‑dzabi botswanai poétai