Rímszótár

vágyai

Az egész szóra rímelnek 715

állami játszani századi drámai társai állati lábai váltani pápai bántani álmai ágai szárnyai másnapi prágai lányai árnyai látszani házai tárgyai ráncai gyártani rántani rácsai távlati szántani ártani szálai lángjai szállani spártai százai vállai tájai bácskai általi számtani csápjai bátyjai áldani tátrai szárai árkai vádjai gázai számai láncai máltai sátrai kánai bájai rángani fátylai gátjai árai pántjai bábjai zárdai gyárai számszaki párzani hántani nyájai zárai csárdai várnai várai tátani szájai sztárjai ghánai kállai srácai ácsai tárai pármai sáljai százhavi pállani szálasi nyálzani állani nyárai szálltai klánjai váradi gyámjai

Több szótagból álló szavak

barátai vasárnapi szolgálati vonásai bejárati kiáltani írásai szabályai határai virágai hullámai vizsgálati használati kortársai eljátszani megbántani ajánlani bocsátani polgárai megváltani munkásai kőbányai kormányzati forrásai nagyváradi foszlányai szokásai kiváltani diákjai tanárai leányai kijátszani vadállati hadászati beváltani arányai megjátszani tanácsai felváltani szilánkjai elvtársai gátlásai vívmányai pártállami pajtásai plakátjai bajtársai halászati szerszámai villámai jobbágyai ábrándjai országai példányai tojásai aggályai vadászati fogásai leváltani hátrányai hullámzani csapásai királyai lábszárai árkádjai lejátszani átváltani kirántani bűntársai lámpásai pályázati hatásai ruházati túlzásai sorstársai célzásai kijárati lerántani kormányai hajtásai leszállani harcászati kartársai kohászati hajszálai képmásai megártani sirámai jószágai kitátani sajátjai nyúlványai bűnbánati lehántani berántani hangszálai váltásai fogászati gyógyászati rémálmai szállásai osztályai áldásai botrányai adásai oltárai rángásai bálványai titkárai húzásai madártani botlásai bemártani családjai szobrászati raktárai nagyságai bárányai lapátjai gránátjai legyártani rúgásai sárkányai lejárati okmányai vallásai vadászai bányászati szabászati halászai mozgásai szőrszálai megáldani lakásai bérházai homályai gyémántjai ásványtani könyvtárai palánkjai megrántani felrántani állásai ősállati meglátszani rájátszani félállati nagybátyjai síkságai szakácsai császárai elrántani találati vaspántjai kórházai barbárjai dollárjai kockázati megmártani virágjai arszlánjai sporttársai posványai germánjai gazságai gigászai íjászai fajtársai pénztárai kazánjai zárványai fodrászati tiltásai kovácsai mentsvárai ivászati hórácsai korlátai helytállani konyhásai beállani tűzlángjai barátjai klubtársai felállani tárházai dandárjai najádjai futásai fohászai megállani nyomdászati elállani műtárgyai dagályai aszályai blokkházai eltátani szabályzati járványtani leszálltai kovásznai jogászai nappályai koráljai párzásai rablásai nőtársai fővágati mozgástani hidászati apályai Bajkál‑tavi

megbocsátani munkatársai tanítványai maradványai vallomásai tanulmányai alkotásai fordításai hagyományai adottságai koppenhágai csillagászati változásai látomásai olvasmányai honfitársai arcvonásai állomásai osztálytársai kutatásai tanulságai embertársai önkormányzati felajánlani utazásai igazságai akadályai pillantásai adósságai pályatársai nőgyógyászati számításai állításai tanításai benyomásai támadásai megoldásai elbocsátani kilátásai elvbarátai kiadásai tárgyalásai kifogásai leírásai tatabányai proletárjai vetélytársai sajátságai óriásai visszarántani roppanásai veteránjai kikiáltani kívánságai milliárdjai kiáltásai belgyógyászati folytatásai vándorlásai védőszárnyai furcsaságai sóhajtásai végigjátszani szertartásai villanásai oroszlánjai eljárásai hazugságai hatóságai újításai utalásai fölajánlani krónikásai packázásai ideáljai fenntartásai útitársai pátriárkai túlkapásai szobatársai délutánjai közszolgálati választásai előrántani finomságai robbanásai polgártársai csalódásai elvárásai variánsai háborgásai tartományai híradásai főbejárati torzításai árulásai pusztításai csábításai játszótársai partizánjai rikkantásai gazdaságtani újdonságai lobbanásai dilettánsai kapitányai hódításai bizonyságai kiváltságai adományai gyarlóságai visszaváltani fogolytársai ajánlásai boszorkányai indiánjai rándulásai félrerántani áradásai visszásságai csobbanásai puffanásai hadállásai származástani közhasználati gyilkosságai fullajtárjai oldalágai áramlásai jószolgálati felvonásai kávéházai sikoltásai miriádjai hírforrásai délibábjai faragásai vadvirágai rianásai védősáncai beleártani dobbanásai postazsákjai ájulásai üzlettársai kihatásai tettestársai utastársai nyomozásai átbocsátani jajgatásai futtatásai rázkódásai bolondságai belerántani beosztásai koccanásai butaságai rendszabályai kivágásai kurtizánjai tájszólásai kabátszárnyai lakóházai balfogásai szobalányai melodrámai ezredtársai raktárházai visszajátszani jeladásai csonkításai betonlábai óceánjai őrszolgálati karcsapásai cinkostársai vérvizsgálati virágágyai kólintásai laboránsai pálmaágai főosztályai gyertyaszálai balgaságai koldulásai melegágyai jóbarátai bőrvadászai acélpántjai barikádjai hotelláncai ellenállani bíróságai elszólásai páviánjai kígyócsápjai marhaságai kattogásai megbocsájtani istentársai csendestársai dobogásai agarászati szívgyógyászati orradásai vegyvizsgálati ősforrásai beszólásai bűnvizsgálati kihabzásai téglaházai mesterházai sárgaláztani csavarszárnyai kihágásai bugalávai udvarházai fatartályai tudóstársai mutatványai összeálltai babaházai tűszúrásai vásárlásai budoárjai méltóságai konzultánsai horzsolásai ráadásai nyílpuskásai hátrarántani ócskaságai milliárdhavi előállani nyalánkságai elbocsájtani mozgatásai szakmunkásai bohóságai firkálmányai selyemsátrai szállítmányai hajóácsai

tulajdonságai vonatkozásai utasításai előadásai látogatásai előírásai vállalkozásai viszontagságai játékszabályai virágvasárnapi sajátosságai titkosszolgálati állampolgárai elgondolásai jellemvonásai próbálkozásai hiányosságai útmutatásai találkozásai elfogultságai előfutárai odakiáltani évfolyamtársai ideggyógyászati tudósításai erőforrásai szemrehányásai mellékhatásai álmodozásai megfontolásai felvillanásai elfoglaltságai felülvizsgálati felszólalásai reprezentánsai várakozásai irodalmárai találgatásai kihallgatásai szórakozásai felebarátai realitásai szimpatizánsai prostituáltjai ábrándozásai fogadkozásai csatározásai hazudozásai sopánkodásai ostorcsapásai szolgálólányai alkalmazásai fogyatkozásai simogatásai felkiáltásai hallgatótársai fejszecsapásai nyersfordításai fáradozásai jókívánságai jajkiáltásai vigasztalásai melléfogásai előrerántani alkudozásai kirándulásai piszkálódásai oldalvágásai ingadozásai nyilvántartásai baltacsapásai játszadozásai alapvonásai megbízatásai szomorúságai másodpéldányai leánybarátai húsvétvasárnapi kilábalásai prioritásai kiruccanásai hadtápszolgálati időjárástani segítőtársai olajmágnásai egyenruházati papírfoszlányai felindultságai konyhaszolgálati jelzőlámpásai bombavadászai ármánykodásai katonatársai felvásárlásai gúnykiáltásai idegrángásai hegyóriásai csattogtatásai fosztogatásai denevérszárnyai robbantgatásai számítgatásai viharkabátjai agykutatásai selyemkaftánjai erjesztőkádjai elváltozásai kormányszolgálati bambuszpatkányai esőbarátai faóriásai eltorzulásai nekifutásai rotorlapátjai szolgáltatásai gúnyolódásai igényvizsgálati

megnyilvánulásai megállapításai megnyilatkozásai megpróbáltatásai előrebocsátani fogyatékosságai képzettársításai megrázkódtatásai elhatározásai állásfoglalásai hangulatváltásai beszélgetőtársai oldalpillantásai kirakóvásárai specialitásai megállapodásai szerszámmaradványai könyöradományai csalafintaságai összefonódásai példamutatásai sikolykiáltásai kiábrándulásai rablótámadásai díszfelvonulásai segélykiáltásai kijózanodásai átváltoztatásai nyomorgattatásai tömeggyilkosságai négerszállítmányai táplálékforrásai elektromosságtani kristályritkaságai önéletírásai karaktervonásai telefonhívásai autózgatásai csataleírásai rádióhullámai

igazságtalanságai kinyilatkoztatásai felvilágosításai jaguárhorkantásai elvonatkoztatásai tervezőbizottságai útbaigazításai megvilágosodásai akcióbizottságai vizsgálóbizottságai rádiócsillagászati hangulatváltozásai fantáziálgatásai

intelligenciavizsgálati

Csak a szó végére rímelnek 1197

valami valaki mondani igazi hallani tartani utcai hajdani nyugati lírai hajnali anyagi hazai tavaszi tagjai korai mostani római szavai kínai ujjai udvari színpadi tegnapi formai köznapi északi ipari budai szakmai anyai prózai moszkvai fogai tavalyi ottani műszaki falai fiai nappali pusztai oldali apai ugrani holnapi hajtani atyai angyali sorai kubai vallani hangjai piaci nyújtani hordani szólani gyújtani aznapi alkati napjai havasi néhai karjai csontjai konyhai osztani oldani asztali dunai romjai nyomai dolgai okai majdani gondjai izmai mértani ajkai műfaji alanyi bontani gyarmati nyelvtani útjai trójai lapjai combjai hazafi lovagi urai szombati tihanyi irtani titkai tanyai lovai bokrai órai hónapi szolgai fojtani nagyjai rontani nyomdai oltani céljai hullani rabjai postai kocsmai karmai halasi szobrai lombjai szirmai zalai folyami atyafi pontjai dalai szerdai délszaki kassai tudati tokaji mosdani foltjai rajzai tornyai jogai csúcsai maradi tanyasi tolnai parlagi tiltani kínjai főpapi foglyai papjai tollai sújtani somlai partjai roncsai hírlapi ódai gyulai ontani egynapi hadai bajai halmai izzani talpai rongyai csuklani fancsali egyhavi földtani odaki jaltai mucsai minapi texasi moldvai dombjai drezdai omlani romlani kétlaki őrnagyi gombjai csíkjai halai zsinati magzati zajai oszlani fosztani balzaci félnapi arcai bonctani hajlani húgai alaki habjai Marcali iraki hadnagyi névnapi tatai malmai harcai bomlani jénai kulcsai ormai falvai szítani rostjai kútjai rajnai csabai vonzani fodrai kéthavi padjai krétai sarkai kotlani ivari magvai hamvai pisai pataki húrjai polcai ringani siklani pascali ifjai fokai hangzani csókjai mellkasi kongani kardjai beszari gócai szobai hangtani bongani vegytani félhavi barmai sírjai módjai zsongani mancsai nyilai gyomai nizzai potsdami csonkjai burmai nagybani zajlani magjai habzani rigai rojtjai rúdjai nyulai négynapi menzai alhasi foszlani kenyai borai fattyai javai kurafi karzati sarjai rajai hídjai copfjai szíjai pajzsai súlyai botjai bagdadi zugai hittani dobjai nagymami tapsai zsúpjai holdjai ablaki alapi kamaszi fingani boltjai bókjai törzskari lyukai kórtani kasztjai fajai brémai rókafi krajnai bojtjai anyjai liptai grófjai nyarai borsai harkai dallasi szaglani cuccai pakkjai nagypapi brahmani négyhavi hunjai bolyai aljai műtani hunyadi húsznapi zentai agyai hasfali expasi atyhai pitvari szafari egylaki dabasi húszhavi sarkadi hatnapi okapi sinai többhavi jókai atyjai hathavi bonszai dudai héthavi rónai nyolcnapi puccsai nyitrai tízhavi hajlati csínjai krasznai forrani korlati posztjai miami kansasi napszaki sokhavi vérmaci pancsai egyhasi bocskai mérai radnai nyolchavi leari kétnapi tordai tarzani öthavi kantai lordjai Hyundai lumpjai szecskai pangani kaffkai malawi pulykai

Eltérő szótagszámú szavak

spray

aki ami mai napi havi papi hadi faji csacsi fali pali tavi szaki nyaki nagyi agyi pasi csali grazi maci hasi mami kari kani vasi faszi dagi Mari maki paci khaki kaki Jani lapi bari baki zaci fagyi szabi hali gázspray pacsi thai bazi orrspray Gabi Laci brahi baci gagyi zacsi Dani sapi Zsani Lali Kati bratyi nasi fantasy rali Ady

katonai éjszakai elmondani mindennapi megmondani fizikai gyakorlati állítani iskolai kimondani kritikai technikai gondolati lélektani választani fordítani hivatali bibliai baloldali logikai tanítani azonnali megoldani indiai hétköznapi jobboldali etikai számítani lemondani megtartani afrikai ablakai adatai rokonai bevallani taktikai szorítani ordítani sivatagi ázsiai javítani etnikai szállodai mondatai áldozati szakítani alakjai óbudai szólítani vállalati akasztani szállítani fenntartani hangulati alkonyati darabjai vezérkari elrontani kanadai megosztani epikai pusztítani utódai indítani gyógyítani kiirtani szándékai csillagai játékai élettani vietnami angliai eltartani utasai ozorai madarai legjobbjai viszonyai csapatai kibontani megfosztani szíriai másvalaki klinikai zenekari mozdítani szempontjai tapintani kémiai fájdalmai hódítani meghallani magaslati prófétai kitartani optikai oszlopai kalandjai indulati feloldani iratai elfojtani irodai fogyasztani robbantani kihallani hárítani koreai angyalai valahai bosszantani vonalai panaszai támasztani pillantani túloldali bútorai csoportjai válaszai csábítani szomszédai betartani lakosai kiugrani lábujjai gesztusai fogalmai sugarai borítani tágítani behajtani tisztítani asszonyai halasztani tapolcai hajítani délnyugati pszichikai operai állatai hargitai halottai egyvalaki holmijai csitítani ragasztani kirakati harcosai papírjai nyomozati balladai lazítani meggyújtani lassítani megvallani amszterdami kalocsai rágyújtani száguldani kisipari megfojtani mondattani beosztani tudósai felbontani kétoldali virrasztani hajlamai koccintani rajongani megbontani kihordani tízórai oldalai árnyékai társulati lebontani lovasai fönntartani sikoltani módszertani vadnyugati átugrani szorongani plasztikai egyvalami felgyújtani megtiltani tartalmai felhajtani szemhéjai grafikai harangjai hajlítani fárasztani beugrani ötórai aprítani bólintani betiltani okozati rohamai szavazati távlatai feltartani borzongani föloldani hónapjai újítani bajnokai árnyalati gyanítani alapjai kudarcai parasztjai hasítani óvodai szétosztani korszakai simítani eloltani gyilkosai kiosztani dániai főhadnagyi hajlongani olvasztani izgalmai lovagjai sikítani városai homlokzati átnyújtani idomai szakaszai cinkosai ujjongani férfiai orvosai viharai havannai akarati nagyipari taszítani kioltani parancsai távirati asztalai tucatjai fakasztani zsoldosai szövettani szundítani kifosztani baranyai elosztani időszaki gyorsítani uszítani líbiai másvalami pórusai elhangzani bolognai begyújtani hatalmai riasztani végtagjai embertani éghajlati attikai ukrajnai sóhajtani algebrai vonítani állkapcsai zavarai hegyaljai visítani templomai felmondani kinyújtani csomagjai rotterdami lábnyomai indokai eltiltani megrontani szólamai jóslatai elhordani behordani dátumai nagyanyai fölbontani dodonai mulasztani szippantani hanyatlani kontúrjai leugrani floridai zúdítani eloldani lehullani ajtajai veronai felugrani válfajai átsiklani elhajtani pólusai szalagjai galambjai arkangyali esthajnali borzalmai alanyai arcizmai ugandai visszhangjai gubbasztani ásítani kúriai illatai járatai tompítani gurítani palotai típusai lerontani jelszavai birtokai sóhajai félórai odesszai benyújtani napnyugati statikai lehajtani bakancsai növénytani szárítani akkordjai domborzati nyolcórai árasztani halottjai felosztani lobbantani bohózati csatlósai borongani áramlani kibomlani áramai sevillai szomszédjai ágostai nőtagjai dobozai ágbogai vonzalmai osztagai kocsijai balekjai vízaknai alaszkai pirkadati kamarai nádasai alkalmai századai fortélyai sikolyai caesari dúsítani államai genovai vasipari felhangjai sántítani vázlatai ugrasztani buzdítani panamai nagyítani dobbantani kisiklani tányérjai hálózati kambodzsai elsiklani végnapjai beoltani lipicai kétórai montreali elhullani inasai egyórai vacsorai roppantani csorbítani fonalai kotyvasztani frázisai rámondani rendszertani bántalmai kupacai kőkorszaki agyalapi fullasztani lezajlani támaszai némítani vidítani háromhavi abroncsai mellszobrai fölmondani kurucai anyagai vándorai arccsontjai haverjai lehordani mocsarai tilalmai virradati gépipari kivallani tapasztani aranyai jobbítani lázongani kioldani tolongani mosolyai lódítani sandítani motorjai pottyantani felbomlani ráhajtani széthullani hangsúlyai dallamai kábítani ámítani szárnyasai elugrani kórbonctani föltartani táncosai farkasai eloszlani sikkasztani barakkjai zátonyai fokozati nagyatyai zajongani fázisai áthallani ravatali kattintani ártalmai lófogai szalasztani gerincagyi vonaglani hölgytagjai társítani patikai vadítani hézagai óhajtani torzítani gyorsvonati állattani halmazati patakjai hormonjai féloldali uszonyai húsipari lyukasztani koldusai dorozsmai szidalmai malacai lesújtani patakzani forrasztani torkolati darazsai kukkantani manhattani sivítani hajnalai másolati hétórai eidami szemfogai áthajtani bogarai padsorai pukkasztani nappalai granadai kólintani suhintani sógorai kosarai megnyújtani visszhangzani udvarai fénypontjai széthordani kőszobrai lapítani szodomai vonyítani kőlapjai skóciai galliai tengernagyi korzikai programjai fagyasztani írnokai doktorai birminghami stíriai vírusai sorfalai óhajai zsibongani bénítani pokrócai matrózai mellizmai fájdítani elnyújtani kastélyai ágazati kabinjai szakasztani célpontjai loccsantani előhasi kalkuttai lexikai aggasztani kézujjai manilai sablonjai pofonjai fiadzani mimikai zoknijai mosodai tervrajzai csutakjai leomlani fonatai talpasai kitiltani kottyantani bódítani gyógyszertani hullajtani sisakjai díszbokrai árbocai többoldali kőzettani vonzatai füstcsíkjai kalapjai zápfogai felszítani gyöngyhangjai felhordani bezsongani vérfoltjai fölszítani okirati berontani vállizmai rovartani letiltani butítani távírdai fölosztani agyarai kaktuszai címertani halkítani orrlyukai atlétai karizmai hátizmai kapcsolati pálpusztai strucctollai sorvasztani törzstagjai angoljai vállcsontjai orvostani talajtani cafatai traktorai pénzgondjai csónakjai záporai bivalyai mágusai többórai tanfolyami túlhajtani nyomasztani dalnokai dakotai körútjai fénycsíkjai ráugrani dísztollai felirati szibillai agarai bicsaklani inggombjai korongjai tábornagyi fémipari atlantai cincinnati vasfalai szalonjai aszkétai ankarai tűfokai rovatai honatyai hegycsúcsai gazdagjai okosai folyamai rohasztani Annamari nyolcvanhavi hatórai Huron‑tavi díjasai egyoldali ötvenhavi műszakjai nagyurai erőtani kistarcsai hatvanhavi vámpírjai felbujtani stábtagjai strómanjai kolompjai drágítani térmértani negyvenhavi nyomdokai nagaszaki oderai fénykúpjai lángosai harminchavi tejbepapi madarasi éremtani műholdjai műtéttani alhavasi páncéljai negyedhavi mentorai rakpartjai fémfalai négyórai bahamai bácsikai apostagi lángfogai szektorai szívizmai Aral‑tavi neonjai hiúzai tűfogai nevadai énekkari kishúgai paplanai kilenchavi ingujjai lábcsontjai napszakai caracasi százórai szamoai antillai szülinapi hasizmai ezerhavi nebraskai csapatjai sehonnai Krisztusai névsorai fogcsonkjai szenzorai kukacai montanai zsinórjai húszórai lenyújtani kasszandrai zalatnai harmincnapi hegyfokai dalosai sokórai farkaslaki abu‑dzabi botswanai poétai háromnapi halastavi fogarasi nyakizmai másodnapi vízműtani csontujjai sárfoltjai főurai démonjai origami fogazati álhazafi kulacsai michigani omlasztani gyámatyai braziljai bolyongani hetvenhavi kanócai szájcsontjai Csokonai koponyai lánytagjai