Rímszótár

után

Az egész szóra rímelnek 124

csupán puhán ruhám sután bután kutyám humán buján ruhán puhány furán kupán kuszán tunyán zugán urán kukán tukán kutyán druszám lyukán mulyán gyufám csudám tusán tubám gulyám hután butám gubám szukán buszán Dunán Budán tusám

Több szótagból álló szavak

azután délután miután ezután kapuján anyukám apukám cédulán ceruzám bajuszán trónusán frizurám idusán stílusán ritmusán figurán pulzusán hamuján orrlyukán figurám valutám reumám basszusán faluján bőrruhám pórusán transzurán traktusán szarufán traumán űrruhám porculán rítusán űrruhán kapufám spektrumán donhuán álruhám párducán ceruzán fibulán kommunán fényruhám státuszán Bermudán leguán

holnapután egymásután kongresszusán orangután pulpitusán egyenruhán propán‑bután szarkazmusán dögcédulám munkaruhám tornaruhám bíborruhán nejlonruhán réztrónusán kölcsönruhán festőruhám

jubileumán teadélután labirintusán firmamentumán mesedélután madárdélután mechanizmusán katonaruhám zenedélután autóbuszán gyermekdélután akkurátusán algoritmusán vezeklőcsuhám rabszolgaruhám intellektusán archaikusán domíniumán vitadélután terapeutám szemhéjceruzám

centenáriumán szemináriumán szabadidőruhám geometrikusán metaforikusán

antiszemitizmusán