Rímszótár

után

Az egész szóra rímelnek 124

csupán puhán ruhám sután bután kutyám humán buján ruhán puhány furán kupán kuszán tunyán zugán kukán urán tukán kutyán druszám lyukán mulyán gyufám csudám tusán gulyám tubám Budán tusám hután butám gubám szukán buszán Dunán

Több szótagból álló szavak

azután délután miután ezután kapuján anyukám apukám cédulán ceruzám bajuszán trónusán frizurám idusán stílusán ritmusán figurán pulzusán orrlyukán figurám hamuján basszusán valutám reumám faluján bőrruhám pórusán transzurán traktusán szarufán traumán űrruhám porculán fényruhám státuszán Bermudán leguán rítusán űrruhán kapufám spektrumán donhuán álruhám párducán ceruzán fibulán kommunán

holnapután egymásután kongresszusán orangután pulpitusán egyenruhán propán‑bután munkaruhám szarkazmusán dögcédulám bíborruhán nejlonruhán réztrónusán kölcsönruhán festőruhám tornaruhám

jubileumán labirintusán teadélután firmamentumán mesedélután madárdélután mechanizmusán katonaruhám zenedélután autóbuszán szemhéjceruzám gyermekdélután akkurátusán algoritmusán vezeklőcsuhám rabszolgaruhám intellektusán archaikusán domíniumán vitadélután terapeutám

centenáriumán szemináriumán szabadidőruhám geometrikusán metaforikusán

antiszemitizmusán