Rímszótár

unottan

Az egész szóra rímelnek 93

nyugodtan jutottam futottam burokban zugokban nyugodtam lucsokban bugyorban klubokban hurokban humorban csuporban szurokban tudottan susogtam ugorjam zugodban dudorban hugyoztam futottan

Több szótagból álló szavak

megnyugodtam eljutottam köztudottan bandukoltam túljutottam bejutottam átfutottam kijutottam kifutottam albumokban gesztusokban átjutottam rébuszokban ciklusokban alkudoztam kipucoltam lefutottam lejutottam aktusokban agytumorban bajuszomban kibucokban táncklubokban bőrhurokban traktusokban autogram

múzeumokban archívumokban összefutottam belenyugodtam szimbólumokban konfliktusokban hozzájutottam odajutottam nekifutottam idejutottam végigfutottam kalauzoljam odafutottam kritikusokban visszajutottam prospektusokban belehugyoztam páraburokban fapapucsokban laikusokban hóhérhurokban tovapucoltam acélburokban daktilusokban impulzusokban

dokumentumokban dialógusokban periódusokban intervallumokban misztériumokban univerzumokban labirintusokban Pireneusokban periódusomban periódusodban visszabandukoltam baktériumokban organizmusokban

antikváriumokban minisztériumokban evangéliumokban szanatóriumokban dielektrikumokban planetáriumokban krematóriumokban

laboratóriumokban laboratóriumomban

Csak a szó végére rímelnek 2050

azonban gondoltam hallottam városban legjobban ahonnan titokban napokban sarokban tartottam dolgoztam azokban templomban koromban dologban álmomban újonnan táborban megmondtam elmondtam távolban álmodtam sorokban álomban viszonyban dolgokban játszottam homokban túlzottan mondottam pokolban lapokban szalonban ugrottam dobozban csoportban mindjobban toronyban árokban megtorpan máshonnan modorban számoltam nyitottam hajoltam tartoztam halomban foltokban megszoktam torkomban bokorban halottan módomban harcokban romokban csarnokban megfogtam hajtottam korokban elmondjam tagoltan sátorban rajzoltam fojtottan nyomorban csókoltam páholyban fasorban malomban állottam karomban gyújtottam vagonban otthonban korodban központban lemondtam kimondtam vallottam boltokban álmodban másokban műsorban szezonban nyomomban suttyomban nyújtottam céloztam markomban rajokban majorban táncoltam rongyokban mosolyban szatyorban bárhonnan csapzottan elhoztam halottam váltottam orromban burkoltan száznyolcvan kínomban botlottam soroljam okoztam megmondjam felrobban bántottam kortyokban harcoltam szinkronban suttogtam sarkokban kapkodtam mámorban asszonyban távoztam változtam mocsokban vadonban oszlopban forogtam kirobban felfogtam jászolban fagyottan osztottam névsorban tilosban betoppan ókorban rontottam padokban titkoltam félholtan amonnan gondoljam nyitottan fölrobban motyogtam árkokban halmokban parkokban lábosban mozogtam hordoztam bíborban kilobban ázottan zsúfoltan haboztam szorongtam kopogtam számokban áldoztam kimondjam szétrobban káoszban habokban soroltam ártottam másoltam lángokban bokrokban eldobtam gázoltam alkottam kóstoltam álmokban ledobtam záporban dadogtam kánonban tapostam nyomodban torokban megroggyan szoborban gyomorban rajongtam gyomromban laborban pirosban nyomokban dolgomban borzongtam kapcsoltam guggoltam fellobban markoltam rántottam gondokban zokogtam megmoccan bontottam oldottam zálogban halottban morogtam fátyolban csíkokban hajlottam lapoztam megvoltam zubbonyban dolgozzam vázoltam kopottan hangomban termoszban karodban megroppan loholtam sorsomban daloltam ápoltam angolban makogtam elloptam kidobtam kihoztam orvosban látszottam mítoszban kozmoszban riportban jogomban sávokban eltoltam vonszoltam szagoltam ballonban hurcoltam topogtam sírokban verssorban monogram befogtam bajomban piszokban behoztam megmostam kórbonctan leszoktam láncokban siklottam mormogtam kiloccsan mormoltam mártottam alkonyban gyártottam föllobban tornyokban hajlottan fojtottam lerogytam bőrtokban dalokban pózokban zsákokban bajokban kifogtam drukkoltam aszottan bedobtam megdobban rangsorban tébolyban oldottan lenyomtam hajszoltam markodban pislogtam lányokban lepottyan karokban távozzam csapkodtam berobban dúdoltam vádoltam kipottyan őskorban csókoljam megnyomtam szurkoltam osontam felhorkan felmondtam átkoztam sakkoztam galoppban robogtam hatottam átfogtam ellobban nyomottan kifogytam okoltam slafrokban szorosban pakoltam sorsodban kortyoltam rakottan megfogjam marokban hatoltam raboltam hagyottan lángoltam oltottam számoljam kitoltam megosszam botoltam osztoztam motorban tátottam lemostam pótoltam meghoztam betonban szurdokban gyászoltam párosban beroppan ontottam sodortam ragyogtam csontokban rajzoljam locsoltam pótoljam doktorban szétloccsan tankokban konvojban bokrosban lerobban hangodban kínokban sírboltban fosztottan szektorban toldottam csuklottam elvontam nagyobban arcomban feloldjam csúfoltam gazosban titkoljam bókoltam megvontam vázoljam nyúzottan balsorsban fokoztam titkoltan megloccsan gyilkoltam kotortam szabottan kimostam célokban ráncokban kóstoljam csatoltam lefogytam combomban osztottan gyomrodban megszokjam elvoltam áldottam spóroltam ostromban korholtam lekoppan elnyomtam terrorban bomlottan kivontam vagyonban duzzogtam ujjongtam lehoztam pártokban nyomoztam dalomban harsogtam halmoztam felhoztam arcokban sorsokban hámoztam elfogtam unszoltam tájoltam bárokban amottan orvostan sodorjam dugdostam drótokban benyomtam bankokban fogdostam súroltam megloptam lefogtam meglobban pártoltam zsákomban dekkoltam trappoltam vagdostam levontam gonoszban kimossam boroztam pártprogram tiltottam gomboltam kanyonban hódoltam szítottam elrontsam megoldjam belobban jósoltam ledobban módodban sújtottam gyászomban fokozzam letottyan zsargonban kapcsoljam túloztam csókodban romlottan soromban feldobtam vászonban mázoltam felfogjam flakonban szétroppan sportoltam fogottan kotyogtam fölhoztam izmokban kikoptam kidobjam tokokban okokban bogoztam álmodjam szitokban bálokban tomboltam kidobban poklokban földobtam fölhorkan megrokkan virgoncan kinyomtam rácsobban égboltban fölfogjam spanyolban áthoztam felhozzam betoltam ráncoltam bemondtam célomban tátogtam tiportam dugdossam pofoztam birtokban zsávolyban ácsoltam boromban cuccokban vihogtam pisztolyban zsákodban jogodban tapsoltam harcomban ráfogtam dolgodban parkoltam szirmokban leroggyan felvontam lehordtam megfojtsam szigorban torkoltam betoljam gúnyoltam szipogtam kínodban elfogjam felmostam torkolltam berogytam tapodtam zajokban felfortyan csókomban pároltam elmostam megmossam átdobtam légyottban feldobban lefogjam elfojtsam légszomjam malmoztam piktogram átkozzam kibontsam kosztoltam csókokban lemondjam bujdostam rugdostam zsúfoltam gyászodban titkokban kocogtam gondozzam beszoptam haszonban farokban befogjam nyafogtam hangsorban letoccsan honodban csatoltan kihozzam kőkorban mosottan tároltam nyomozzam fölfortyan mosdottan csacsogtam gyilkoljam eloltsam feldobjam csipogtam megkoccan rámorran lábnyomban boltomban beoltsam mancsodban széksorban elroppan áldozzam tromfoltam bokszokban tákoltam majomban állongtam gyomokban átrobban álnokban plafonban kikoppan elrobban megcsobban borokban dogoztam ódzkodtam pattogtam tapossam toroltam bevonjam hídroncsban hurkokban gondoltan behozzam rákoppan módokban felkoppan eldobjam gátoltam átlobban lebontsam húzkodtam kitoppan rádobban motozzam megkottyan csúcsokban napoltam kontrollban smároltam átcsobban Rostockban űrprogram rárobban átmostam furgonban csoszogtam korcsokban papokban elfortyan kicsobban kiszottyan láncoljam Bristolban megkoppan árbocban newtonban széttoccsan leloccsan rápottyan zúzottan landoltam bolyongtam tarsolyban tartottan komposztban legottan eldobban leszottyan betottyan exportban lakozzam felcsobban kőporban dzsesszkorban sáncokban Brooklynban Hongkongban földobban lecsobban sulykoltam elcsosszan leroppan Bostonban tályogban Vermontban fonogram Oxfordban kimoccan alprogram szovhozban kartogram meghorkan Bangkokban megfosszam rajomban szétlottyan lekoccan rámoccan zároltam felmorran meglottyan saccoltam hologram tussoljam lerokkan tiporjam kódomban lenyomjam síromban kitoljam devonban rálobban szétnyomtam kódoltam felloccsan borongtam ráhoztam Londonban Alpokban átpottyan kardomban Pozsonyban megtoppan pakkomban elpottyan sehonnan kifortyan sportboltban kick‑boxban rároggyan sztenogram klopfoltam megszottyan elmossam elloccsan letoppan aggkorban

Eltérő szótagszámú szavak

voltam jobban mondtam gyorsan onnan honnan hosszan sorban mondjam nyomban korban ottan szoktam porban hoztam nyolcvan program fogtam holtan mostan boltban robban lobban moccan sokban hordtam loptam dobtam tollam pontban koppan rosszban vontam sorsban hozzam gondban fogjam nyomtam szomjan borban roppan dobban nyolcan zordan holdban csobban mostam toltam toppan tokban pottyan szottyan lombban loccsan koccan torpan kottyan honban sportban fokban horkan csontban dobjam jogban fontam szoptam vonjam romban rontsam osszam kontyban orrban torzan szomjam roggyan fogytam csosszan rogytam bokszban nyomjam mossam hordjam toccsan blokkban bolyban rozsban lopjam dokkban koszban morran fortyan foltban fojtsam oltsam fontban tottyan nyolcban rosszan botban fonjam rokkan holtam bonctan tollban copfban kosztban voltan lottyan kokszban horgany lordban roncsban gombban sokkban borsban szmogban holtban gyomban vonzzam tojtam csonttan Scottban kosban molyban

elsősorban találkoztam állapotban valahonnan izgatottan válaszoltam országokban fővárosban választottam gondolkoztam számítottam félálomban városokban kiáltottam csalódottan fordítottam csodálkoztam hónapokban gondolkodtam villámgyorsan pillantottam meghatottan időpontban megfontoltan mozgalomban újságokban foglalkoztam darabokban kinyitottam forgalomban ablakokban mosolyogtam hullámokban meghallottam középkorban libasorban határoztam nyugalomban kisvárosban állítottam vásároltam szorítottam mondatokban tanítottam izgalomban vontatottan bólintottam csoportokban fokozottan alattomban kapaszkodtam mindenhonnan imádkoztam szólítottam innen‑onnan kimondottan alagsorban ordítottam táborokban sóhajtottam próbálkoztam szaggatottan csillagokban templomokban telefonban hatalomban vállalkoztam szándékomban lakásokban ajánlottam tiltakoztam javasoltam ragaszkodtam benyitottam pártközpontban villamosban kormányprogram patakokban zavaromban szakítottam tudatomban felugrottam várakoztam iparkodtam megszállottan államokban életkorban ácsorogtam tartózkodtam ábrándoztam másodsorban kolostorban gyermekkorban gyanakodtam megcsókoltam szándékoztam lakásomban gyanítottam elhagyottan nagyvárosban jóllakottan irányomban fájdalomban gyakoroltam szándékoltan belvárosban csatlakoztam javítottam óhajtottam sikátorban gyerekkorban zaklatottan akárhonnan vitatkoztam könyvesboltban meggondoltam rágyújtottam világosban hetven‑nyolcvan vágyakoztam írásokban birtokomban vagonokban elgondoltam gondolkozzam foglalkozzam összeroppan kanyarokban szalonokban dobozokban gyalogoltam álmodoztam beugrottam fiókokban nyilatkoztam külvárosban italboltban megbántottam undorodtam bevallottan cafatokban századokban lehajoltam indítottam családomban kuporogtam távlatokban kupacokban találkozzam magányomban kívánkoztam parancsoltam otthonomban barlangokban csavarogtam indokoltan lexikonban mulasztottam családokban lehajtottam támaszkodtam elrontottam megcsókoljam gyakorlottan negyvennyolcban adagokban támasztottam barakkokban megtartottam udvarokban mellkasomban fiókomban iratkoztam bocsátottam barátkoztam virrasztottam szórakoztam kiugrottam unatkoztam középpontban akasztottam eljátszottam foszlányokban stadionban fuldokoltam ablakomban beszámoltam hazahoztam lánykoromban rohamokban lehangoltan osztályokban viaskodtam pavilonban káromkodtam szimatoltam borítottam viszonoztam bevallottam támolyogtam panaszkodtam korszakokban tanakodtam jóban‑rosszban ordítoztam meggyújtottam folyamodtam bátorkodtam országomban ugyanonnan csatangoltam zavarosban kiáltoztam csomagokban megváltoztam darabomban leugrottam szakaszokban hárítottam otthonokban ragasztottam padsorokban kanyarodtam kitartottam óvárosban gubbasztottam óvakodtam bosszankodtam jutalomban elmondottam nekifogtam viszolyogtam igazoljam eloltottam férfikorban unalomban szállítottam hajlatokban körmönfontan iratokban haragomban tágítottam megálmodtam kóboroltam fogyasztottam lovagoltam tudakoltam hajítottam bukdácsoltam tanácsoltam meggondoltan fordítottan tulajdonban megszokottan kibontottam vigyorogtam vonásokban hozzászoktam demizsonban széksorokban nádasokban visszahoztam magatokban átnyújtottam sóvárogtam halálomban fogadkoztam hangsúlyoztam elnyújtottan állatokban leguggoltam adatokban játékokban hiányoztam lopakodtam fotelokban csapatokban belefogtam kidolgoztam csomagoltam megbotlottam kalandokban fogalomban átugrottam bekopogtam évszakokban meghajoltam dohányoztam igazoltan bekapcsoltam fölugrottam állásokban falatokban városomban gondolkodjam mosakodtam vándoroltam udvaroltam megborzongtam kirántottam feláldoztam anyagokban csónakomban vánszorogtam bozótosban lázadoztam botladoztam felgyújtottam kihajoltam szomszédomban gyógyítottam imbolyogtam bizalomban gondoskodtam éhen‑szomjan bánatomban megdolgoztam kastélyokban hiányoltam furcsállottam sandítottam megszámoltam viszonyokban országodban lakásodban tántorogtam szippantottam okoskodtam bóbiskoltam szabadkoztam csatlakozzam átdolgoztam mosolyodban kóvályogtam válaszomban csodálkozzam megjósoltam megkóstoltam felsoroltam utódokban próbálkozzam felnyitottam szólamokban fadobozban sikoltottam virágokban harmincnyolcban homlokomban összekoccan hosszan‑hosszan megtiltottam meginogtam elkínzottan uralkodtam kiszámoltam mosolyodtam zárkózottan vitatkozzam kétszáznyolcvan bizakodtam világomban leszámoltam megrakottan magyarokban beleroppan száguldottam havasokban udvaromban felbontottam kabátomban heten‑nyolcan megfosztottan toporogtam kinyújtottam oszlopokban csitítottam megvallottam hadakoztam iszonyodtam folyamodjam tartályokban alapoztam praxisomban ábrázoltam visszafogtam avatkoztam tolmácsoltam fulladoztam kamionban kuporodtam hangyabolyban félálmomban imádkozzam lódítottam világokban átkaroltam sokallottam járatokban ötvennyolcban hangsúlyozzam visszatorpan irányokban fáradoztam megoldottam ágyásokban panaszoltam sajnálkoztam ingadoztam városodban kalapomban kihámoztam kiosontam megfontoltam iramodtam összehordtam kikapcsoltam ásítottam harmadsorban megmosdottam felhajtottam szokásokban uralomban csalatkoztam távolodtam meghajtottam megosztottam kigondoltam pazaroltam átgondoltam csapásokban haragodban halmozottan asszonyokban megnyitottam lerajzoltam halálodban eltúlzottan kiváltottam jelenkorban tapintottam vallásokban nyilatkozzam lemásoltam halasztottam begyújtottam ábrázoljam megrántottam hozzáfogtam eltitkoltam viszonozzam felvázoltam rémálomban betartottam megfojtottam rágondoltam olyanokban papírokban csónakokban beleszoktam benyújtottam kalapokban tapasztottam lassítottam sikoltoztam házasodtam odadobtam angyalokban simítottam lábadoztam tarsolyomban riportokban fölbontottam előhoztam sóhajtoztam viharokban mosolyomban válaszokban félredobtam átsiklottam kódorogtam mivoltodban világodban kertvárosban megkínzottan ifjúkorban csarnokokban létrehoztam beosontam bosszantottam tizennyolcan felsoroljam öregkorban tisztítottam alakokban otthonodban császárkorban tántorodtam odavoltam tolmácsoljam mozdítottam vonakodtam rányitottam életprogram átlapoztam bordélyokban kihallottam megszagoltam pusztítottam behajtottam idehoztam helyrehozzam szabályokban igazoltam húzódoztam garázsokban ágaskodtam áhítottam kioltottam kimásoltam vigalomban ostromoltam korlátoltan eltávoztam megjátszottam lapátoltam noteszomban félrevontam taszítottam vágyakozzam megharcoltam napszakokban idehozzam pamacsokban vicsorogtam óvakodjam tápászkodtam kucorogtam túlzásokban tolakodtam zsombékosban tébláboltam tasakokban megmarkoltam szaklapokban indokoltam tarsolyodban tudásomban eposzokban összerogytam elpasszoltam vacakoltam gyarapodtam javasoljam panaszkodjam hozakodtam fölnyitottam varázsoltam szundítottam gondozottan átkozottan áhítoztam alkoholban lugasokban lerántottam kipakoltam irányodban odamondtam tanácskoztam lesújtottan kivonszoltam csomagoltan elátkoztam kacsintottam gyakoroljam borítottan nyomoromban nyújtózkodtam kardiogram megkóstoljam vállalkozzam játszadoztam lazítottam pléhdobozban szomorkodtam visszhangoztam falatoztam anyagomban kárhozottan válságokban félretoltam várakozzam palackokban makacskodtam megszagoljam sajátomban programokban eltitkoljam visszadobtam visszavontam megcsúfoltan elsoroltam összehozzam csatasorban zúdítottam szónokoltam állásomban hazahozzam elrántottam leoltottam szórakozzam kigomboltam családodban játékodban műszakokban hanyagoltam lobbantottam sikítottam összkomfortban árnyékomban kabinokban súlycsoportban megmártottam lejátszottam odatoltam műsorokban mikrofonban visszaszoktam ugrándoztam aranykorban házatokban keréknyomban ólálkodtam szomorodtam beledobtam gondoskodjam protokollban lázálomban feltartottam felnyújtottam bepakoltam kárpótoltam karácsonyban hazatoppan csikorogtam elszámoltam utókorban brigádokban pocsékoltam ajánlottan pazaroljam leporoltam kitiltottam haldokoltam masíroztam őrtoronyban utatokban szalasztottam orvosokban fölrántottam torzítottam barátomban kinyomoztam eltúloztam megmondottam fakasztottam toppantottam robotoltam meggyilkoltam felzokogtam sáfárkodtam kijátszottam ledolgoztam megafonban sikítoztam elraboltam megfosztottam kutakodtam belenyomtam szalagokban megpofoztam szurdokokban nekikoccan birtokodban akaszkodtam utánozzam őrtornyokban megcáfoljam szállásoltam szándékodban besoroltam kovácsoltam elhajtottam hajóorrban beosztottam összefogtam ékszerboltban iratkozzam belepottyan fenntartottam visszahozzam ráhajoltam zsákmányoltam aranyporban sportcsarnokban elhajoltam hálálkodtam fintorogtam holtszezonban csimbókokban pattintottam zavarokban leparkoltam anyagodban cipőboltban áradoztam beváltottam vonatokban bútorokban felpakoltam válaszodban letorkoltam talányokban kiharcoltam begázoltam hétszáznyolcvan raktároztam összedobban felhangoltan végigmondjam föláldoztam elbotlottam eltapostam elnyújtottam javallottam lapályosban kopácsoltam elgáncsoltam áthajtottam osztagomban lófarokban berántottam kampányokban fixíroztam összevontam szolgasorban kastélyomban kinyomozzam hálálkodjam visszanyomtam katlanokban kimarkoltam osztozkodjam megalkottam házasodjam igazodjam kartonoztam vásárokban dagasztottam vonítottam behajoltam elkotyogtam becsatoltam visszavontan vártoronyban kirámoltam lopózkodtam siránkoztam előtoppan birtokoltam fagyoskodtam rézdobozban felhalmoztam ostoroztam barátokban szétnyitottam kipofoztam átváltoztam gyógymódokban szarvasokban meggondoljam visszadobban eltartottam föltartottam bevonszoltam árkádokban pamatokban pislantottam barlangodban bársonyokban megspóroltam masszíroztam ágyatokban osztályoztam áthatottan megugrottam odakoppan lekapcsoltam kurjantottam lombikokban magányodban leváltottam mozgásodban elugrottam adagoljam nyílzáporban összeroggyan átgázoltam könyvsorokban munkaprogram elfojtottam tavaszomban fogságodban rákapcsoltam odakoccan uralkodjam kárpótoljam szobátokban markotokban programomban harmadkorban csavarodtam elpakoltam összerobban odatoppan futamodtam megrajzoltam vulkánokban táncosokban bosszankodjam mulatoztam továbbmoccan visszarobban visszafojtsam kocsisorban hátatokban idetoppan begomboltam motelokban sportszerboltban pénzdolgokban ártalomban besároztam meggátoljam puhítottam fönntartottam megpakoltam dobbantottam vonzásokban visszapottyan nekikoppan kicsúfoltam monostorban parancsoljam eltiltottam tompítottan visszakoztam bemocskoltam kucorodtam vonyítottam odarobban nyakizomban felkapcsoltam laboromban szétroncsoltan fázisokban elnapoltam felkaroljam túlhajtottan tompítottam visszafogytam visszalobban sátorodban ajánlkozzam hasítottan lovagkorban százasokban odapottyan korlátozzam kamatokban hozzászokjam közbekottyan daraboltan összefontam szakosodtam csípőcsontban visszaloptam húszasokban imádottam sablonokban csapatomban grimaszoltam kaftánomban maszatoljam eltáncoltam sportboltokban reklámokban templomodban vonaglottam kalandozzam átgondoljam felnőttkorban nyavalyogtam feldolgoztam felboncoltam barátodban újítottam kiszagoltam kutyagoltam fölváltottam fokvárosban megbízottam bepótoljam bronzszoborban lehorzsoltam mosakodjam bábáskodtam hozzákoccan csillapodtam elrajzoltan lesújtottam visszatottyan állásodban megtapostam vagyonomban számítottan japánokban szúnyogokban feloldottam rohamoztam osztrákokban felrántottam összelobban gipszjászolban átosontam bolondozzam elkapkodtam hátratoltam szakosokban visszatoltam menyasszonyban lenyújtottam sugároztam felosontam ősokokban táboroztam bepiszkoltam harcmodorban félvagonban kikapkodtam páfrányosban donorprogram garázsomban finomodtam kastélyodban tanácsomban homokoztam kábeltokban kioldottam beslattyogtam leromboljam Esztergomban osztályodban kipislogtam alakomban felborzoltan lecsoszogtam szertelobban kiskorodban zuhanyodban hivatkoztam lerajzoljam Lisszabonban példányomban visszafogjam megláncoltan belefojtsam tővárosban bélfodrokban nekiloccsan siralomban Houstonban orvosoljam holnapokban lerugdostam sóhajomban túljátszottan atomokban nyalintottam befoltozzam szétrágottan fegyverboltban elvonszoljam börtönblokkban ugarkorban összekoppan odatoccsan doromboltam megraboljam rabságodban mindháromban megskalpoltam Egyiptomban ostromokban felkuncogtam vagdalkoztam fotonokban nagyítottam dózisokban űrszektorban könyvhalomban éden‑szomjan lehámoztam ködfátyolban szívizomban kifogottan tanácskozzam megnyomkodtam bálványoztam bolondokban elbaszottan kilocsoltam meghúzkodtam hajlítottam hónaljtokban gúnyrajzokban lecsókoljam lecsatoljam idepottyan asszonyomban monitorban kiskoromban széthorzsoltan díszhalboltban mutatkoztam ruhaboltban megpótoltam lehámozzam pástétomban démonokban kőhalomban palléroztam dolmányokban romaprogram kormányozzam rácsuklottam újralobban könyvhalmokban lézersorban szívóskodtam lábnyomomban patkányokban társalkodtam mellkasodban bizonyosban egyházjogtan kicsiholtam fölállottam felfokoztam megspóroljam elhullottam agrárprogram sráckoromban idedobban villanyosban virágboltban vigyorogjam kampányomban kisajtoljam röntgenogram lopózkodjam robotokban kórboncnokban szeizmogram csimpánzokban bormámorban összecsobban fölguggoltam szótagoljam pocsékoljam bekapcsoljam atomprogram szabadprogram felragyogtam létrehozzam omlasztottam letáncoltam kettéroppan halálokban cudarkodtam arabokban gyárvárosban programoztam rőfösboltban rikácsoltam összetottyan kémhologram Washingtonban mutatkozzam szétmázoltam illatodban birtokoljam búvárkodtam nekidobban bojtárkodtam elporzottam tábornokban elhantoltam hozzákoppan előrobban organogram lenyomottan csarnokodban hátrarogytam fűszerboltban lekopottan odaloccsan szektoromban elvonszoltam megborsozzam nagycsarnokban gazságokban Libanonban kettérobban kisasszonyban körbelobban csorbítottam űrvárosban szalonomban összerokkan radiogram harasztosban vasoszlopban átláboltam sanyarogtam kátrányokban hadakozzam szerájokban pocakomban hasonlottam visszacsobban tányéromban barkácsboltban csapatodban bezsíroztam elkuncogtam nyomatokban pentagonban odacsobban kislisszoltam sikkantottam előlobban befaroltam szilikonban cellátokban korallporban epszilonban válságomban flótásokban kihántottam Balatonban gazdálkodjam kórházblokkban végigmostam lekapcsoljam mikrovoltban rákulcsoltam fukarkodtam csarabosban kabinomban végnapokban válságodban fonatokban hivatkozzam lakosokban nyakfodrokban vámpírokban árnyékoljam fémzáporban hajdankorban rávillogtam hormonokban Szentmártonban szandálomban munkálkodjam variogram altemplomban ködpáholyban szilánkokban Babilonban cuppantottam mélypontodban jóságodban hablatyoltam nekicsobban elpatkoltam egybedobban szerteloccsan zuhanyoztam silbakoltam rablásokban palástokban ablakodban őskáoszban belefontam agyonnyomjam legnagyobban elhurcoltam italomban motorokban félrekoppan elcsattogtam felcsiholjam bozótokban vakságomban