Rímszótár

tengerész

Az egész szóra rímelnek 12

szembenéz emberész szertenéz elbecéz egybenéz megtetéz hengerész gyermekész

Több szótagból álló szavak

gyógyszervegyész idegsebész fejespenész

haditengerész

Csak a szó végére rímelnek 71

csenevész gyógyszerész belenéz belevész gyülevész ékszerész műszerész összenéz idenéz félrenéz heverész legelész tűzszerész tehenész összevész látszerész körbenéz elenyész népzenész agysebész tönkremész heherész piperéz szívsebész egerész hevenyész szekerész szájsebész kiveséz belemész föltetéz szájpenész feketéz közbenéz ciceréz rátetéz kirecéz

Eltérő szótagszámú szavak

egész nehéz merész zenész benéz penész sebész lenéz vegyész bemész becéz szemész tetéz lemész veséz Teréz recéz kenéz

előrenéz cigányzenész főgyógyszerész gyökérpenész vándorzenész körbebecéz fehérpenész Diogenész fölpiperéz szürkepenész felpiperéz szőlőpenész tüdősebész mellkassebész megciceréz végigbecéz