Rímszótár

tengerész

Az egész szóra rímelnek 12

szembenéz emberész szertenéz megtetéz hengerész gyermekész elbecéz egybenéz

Több szótagból álló szavak

gyógyszervegyész idegsebész fejespenész

haditengerész

Csak a szó végére rímelnek 71

csenevész gyógyszerész belenéz belevész gyülevész ékszerész műszerész összenéz idenéz félrenéz heverész legelész tűzszerész összevész tehenész körbenéz látszerész elenyész agysebész népzenész heherész tönkremész piperéz egerész szívsebész szekerész szájsebész kiveséz hevenyész közbenéz ciceréz rátetéz kirecéz belemész föltetéz szájpenész feketéz

Eltérő szótagszámú szavak

egész nehéz merész zenész benéz penész sebész lenéz vegyész bemész becéz szemész tetéz lemész recéz kenéz veséz Teréz

előrenéz cigányzenész főgyógyszerész vándorzenész gyökérpenész tüdősebész mellkassebész megciceréz végigbecéz körbebecéz fehérpenész Diogenész fölpiperéz szürkepenész felpiperéz szőlőpenész