Rímszótár

ordítva

Az egész szóra rímelnek 87

fordítva fordítja ordítja mozdítja fordítsa torzítja tompítja torzítva gyorsítja doktrína csorbítja gyorsítva mozdítva tompítva csonkítva ordítsa mozdítsa gyorsítsa tompítsa frottírja

Több szótagból álló szavak

megfordítva elfordítja hasonlítja megfordítja kifordítva lefordítva hasonlítva lefordítja kifordítja elfordítva súlyosbítja eltorzítja megmozdítja meggyorsítja bolondítja ráfordítja elordítja súlyosbítva eltorzítva elmozdítja kimozdítja mikroklíma megmozdítsa felfordítva elfordítsa felfordítja eltompítja megfordítsa súlyosbítsa letompítva felgyorsítva felgyorsítja doronghídra eltompítsa kimozdítsa felordítja bolondítsa elmozdítsa meggyorsítsa átfordítva meggyorsítva felordítva megcsonkítja kiordítsa felbolydítja elmozdítva homokcsíkra makroklíma felfordítsa nagyobbítsa mezoklíma

visszafordítja visszafordítva szembefordítja félrefordítva hátrafordítja előmozdítja visszafordítsa legorombítja félrefordítsa odaordítsa elbolondítsa megnagyobbítsa

összehasonlítva összehasonlítja előremozdítsa összehasonlítsa

Csak a szó végére rímelnek 753

állítja papírra megírta szorítja szorítva nyugdíjba felhívta borítja megírja számítva tanítja leírta szólítja leírja állítva meghívta elsírta papírba felírta kibírja felhívja megírva indítja állítsa behívta szatíra szakítja kiírva taszítja beszívta borítva beírta hajítja pusztítja kihívta csábítja tágítja napszítta ráírva visítva leírva nyugdíja papírja ráírta hasítja javítja kibírta felírja rábízta hárítja csitítja szólítsa fölhívta szállítja szorítsa elsírja megbízta meghívja megszívta kihívja sikítva gyanítja ásítva gyógyítja simítja taszítva elbírja fölírta kivívta sandítva tanítsa beszívja fennsíkra zúdítja szakítva felírva kiszívja szólítva gyanítva lassítva hajlítja mártírja tisztítja borítsa szárítja rábízza hajítva hasítva fölhívja számítja kiszívta kiírta megszívja hajlítva elszívta rábízva vonítva sivítva nagyítja vakítja elhívta hódítja uszítja buzdítja kisírta felszívta fölírja visítja behívja simítva ritkítja bénítja pusztítva taszítsa javítva zúdítva sántítva kiírja pusztítsa fölszívta lazítja lapítva lassítja gyógyítsa elszívja kivívja elbírta hárítva javítsa felszívja rábírta tanítva megbízva tágítva aktíva rándítja rabszíjra sikítja csitítva indítsa rábírja nagyítva szakítsa társítja áthívta nyugdíjra leszívta lenyírta leszívja áhítva elhívja átírva meghízva áhítja szállítva tarkítva simítsa sarkítva puhítja némítja dúsítja újítja szállítsa szárítsa vonyítva elbízta hárítsa tisztítva hódítva aprítja buzdítva pirítva számítsa tisztítsa lehívja megvívja kisírja lágyítja vadítja megbízza lehívta csitítsa lebírja megnyírta felszítja ámítja elbízza kinyírja hajítsa lódítja bódítja hajlítsa elhízva elbírna csúfítja kisírva sipítja tandíjra kinyílna kinyírta megnyílna lenyírva hígítva megnyílva vakítsa lenyírja uszítsa lódítva puhítva bandzsítva fölszítja fakítva puhítsa buzdítsa vidítva izzítsa ásítja vérdíja leírna megbízna újítva halkítsa fahídja kőhídra behívna okítsa falsíkra felszíja kábítsa meghízna lassítsa behítta ráhívna konyítja elhívva gyógyírra meghívva asszírra szatírra aprítsa lázítsa meghíva felhívva felhíva kirítta olíva porítja rábízna elszívna felszíva földcsíkra felszítta átsírja passzíva lábszíja vásítja zafírja rásírja

Eltérő szótagszámú szavak

írta írja bírja bírta hívta sírva írva líra hívja sírja sírba bízta szívta bízva szívja bízza híja kínja írna hídra síkra nyírfa príma sírna sírta sírra csíkja vívta hídja díja síkja vívja klíma bírna kínra csíra szkíta nyílna nyírja zsírja szíva nyírva pírja zsírba szítja sípja szíja kínba hívna nyírta bízna szíjra sípba nyílva díjra hízva íja szítva díva hídba díszfa csíkra vívna gyíkra nyírna gyíkba csíkba tíkfa nyílra Kína színfa híva hívva

bizonyítja biztosítja irányítja viszonyítva leszámítva aláírta alakítja világítja tanúsítja biztosítva igazítja állapítja megállítja perspektíva utasítja elborítja offenzíva elhárítja bizonyítva valósítja biztosítsa megszólítja vágóhídra világítva bizonyítsa bonyolítja aláírja igazítva nyilvánítja elpusztítja kollektíva gazdagítja megszorítja kiszakítva előírta megindítja összehívta szabadítja előírja odaírta megszakítja csillapítja leállítja szaporítja hunyorítva teleszívta beborítja megtanítja elindítja hasznosítja elhajítja odahívta megbénítja kijavítja irányítva alakítva beállítva továbbítja teleírva módosítja tömegsírba megszakítva felszólítja diszciplína alakítsa aláírva gyarapítja meghódítja előhívja kiszorítja irányítsa elszakítva megsimítja átszámítva meggyógyítja tanúsítva elsimítja mozgósítja kiszakítja elhárítsa hasznosítva beborítva beszorítva felnagyítva behajlítva megtisztítja visszahívja előhívta takarítja bátorítja nyilvánítsa kiállítva felállítja kiborítja elvakítja beállítja negatívja megtanítsa elhárítva beleírva módosítva igazítsa kisimítja beleírta elszakítja elcsábítja felnagyítja háborítja alapítja szabadítsa továbbítsa felborítja elpusztítsa kanyarítja párosítja utasítsa lehalkítja csillapítsa visszahívta világítsa kihajítja szaporítva nyilvánítva kiszámítja leszakítja elborítva beindítja kinagyítva párosítva kitágítja felállítva távolítja leborítva megállítsa odaírja megszorítva beszámítva meglazítja gazdagítva hosszabbítja idomítva nyomorítja fölnagyítva megtisztítva pártaktíva eltaszítja megszólítsa jogosítja valósítsa elnémítja boldogítja idomítja takarítsa elhajítva megrándítja vicsorítva szaporítsa csínja‑bínja átszakítva lehalkítva kiszorítva gyanúsítja körülírva félrehívta átszakítja előírva zsírpapírba tudósítja odahívja bátorítva kiszorítsa összehívja meglágyítja elsimítva nadrágszíja fölállítva megindítsa nyomorítva visszaszívta fölhasítja lelassítja meghajlítva pontosítja szomorítja leszakítsa leszakítva megtisztítsa visszasírja takarítva fölhasítva utasítva megvadítja megmásítja behajítja széthasítja teleírta derékszíja rászorítva lesimítva árusítja letaszítja mozgósítsa megjavítva meghódítsa kijavítva okarína elvakítva kiállítja szakosítva zsugorítja kiszárítja tömegsírra megpuhítja gyarapítsa megszorítsa kisimítva szabadítva elállítja megvakítja kitaszítja távolítsa elpusztítva behajlítja hazahívta kitisztítja kitágítsa ráborítva elcsúfítja felvidítja összeírta csupaszítva felújítja bodorítja beleírja megbénítva felhasítja teleszívja pirosítja állapítsa elszállítja hullámsírba áthasítva végigsírta megtaszítja szétszakítja megvakítva felborítva beszakítva kanyarítsa fölvidítja újraírja megszólítva elszakítsa kijavítsa elsimítsa elkábítja visszasírta begyógyítja elbutítja károsítja fintorítva ellazítja kitágítva elborítsa beállítsa rázúdítja felszárítja direktíva elcsitítsa elcsitítja aljasítja ideírta felszakítva pontosítva fölszakítja elállítsa elkábítsa leszólítja szedercsíra továbbítva tántorítja halványítja kisarkítva elszorítva összeírja felhasítva megmásítva forrósítja végigszívta szomorítsa bátorítsa ráhárítva beindítsa házasítja feltaszítja meglassítja fölszárítja betanítsa behasítva meggyógyítsa kitisztítsa elnémítva aknásítva hajtószíja valósítva kigyógyítja gombolyítva hazahívja kipusztítsa idehívja titkosítva elkábítva megpuhítsa leállítsa napidíja megújítsa ráhajítja honosítja megszárítja felborítsa hajóhídra felszólítva elnémítsa hozzáírta ráuszítja megbénítsa meghajlítsa felvidítsa folyósítsa eltaszítva elpuhítja meglazítva bonyolítva vágóhídja meglódítva bonyolítsa elállítva hiúsítja meglazítsa rózsapírja melléírta megkurtítva szigorítsa boldogítsa feljavítsa haragítja fellázítja fölvidítsa megmásítsa kipusztítja fölszólítva felállítsa titkosítja defenzíva finomítsa elcsúfítva ábrándítsa kunkorítva boldogítva kiszámítsa alapítsa recidíva fölszárítva elhajítsa tudósítsa meghajlítja aszfaltcsíkja lelassítva behasítsa leborítsa ficamítva invektíva lekonyítja végignyírta kancsalítva narratíva végigsírja megsajdítja vezérsíkra ellágyítsa fölizzítja idehívna arányítja elvakítsa felújítsa papírcsíkra lesimítsa vezérsíkja leszállítsa normatíva megborítja átszállítsa felhőcsíkba disznózsírba beszárítva felbuzdítva ábrándítja ezüstsípja fölállítsa halványítva rizspapírra végighívta ellágyítva aranysípba gombacsíra eszmecsíra futóhídra leszorítja letaszítsa ellágyítja felbuzdítsa összeszíja felülírja begyógyítsa párosítsa megvakítsa előhítta elcsábítsa leszorítva haragítva elámítja eldurvítja