Rímszótár

karó

Az egész szóra rímelnek 1705

való hajó ható fakó lakó adó szabó apó zakó anyó csaló manó maró csapó kapó bakó hagyó akó savó bagó hahó tahó bravó faló matyó fagyó kacsó plató aló trafó zsabó csaó Janó flamó macsó Makó tatyó

Több szótagból álló szavak

olvasó látható mondható kiadó áradó takaró származó várható biztató akaró fogható megható haladó hallható rothadó fakadó átható kutató hallgató lázadó száradó utazó eladó olvadó duzzadó rohanó utaló támadó tapadó izzadó kapható zavaró rendhagyó fogadó zuhanó maradó ugató suhanó izgató szakadó szaladó jajgató robbanó vágtató dagadó szárnyaló vállaló oktató nagyapó virradó tudható korhadó kacagó villanó címadó sirató foglaló szunnyadó elhaló hervadó megkapó surranó hozható nyaraló riadó tartható mozgató űrhajó csillanó tárgyaló nagyanyó adható ballagó ragadó sarjadó fáraó ringató porladó kicsapó írható vonható altató fonnyadó lobbanó folytató felcsapó láttató nyugtató híradó vasaló mulató járható csattanó kakaó nyargaló méltató megadó roskadó kiható tagadó oldható forgató szomjazó feladó fulladó vontató lankadó hagyható porhanyó illanó játszható lakható hangadó fújtató léghajó vallató zárható osztható ágazó lecsapó harapó számadó baktató hamvadó átcsapó alvadó pattanó házaló szikkadó matató nyitható kaptató pirkadó firtató fölcsapó koppanó hintaló húzható sorvadó kihagyó hánytató rohadó gőzhajó beható ugrató szaggató apadó mérvadó hasadó hullató poshadó szavaló elhagyó tolató váltható bontható gyóntató faragó fáradó buktató buggyanó rakható koslató átadó pukkanó kavaró hasaló dinamó vizslató uraló válható zsibbadó horkanó itató marslakó arató névadó őslakó hadaró dudaszó nyilazó róható csurranó szoptató akadó borzadó szavazó koplaló cuppanó kihaló bukkanó facsaró nyomtató dobbanó csikaró főhajó bentlakó guanó vigadó iható hajtható bújtató kattanó tyúkanyó fölfaló iktató sápadó komphajó kaparó felfaló untató talpnyaló rángató forraló csobbanó úsztató csataló mosható áztató csosszanó puffanó kanyaró légycsapó tankhajó loccsanó csembaló rangadó nótaszó bennlakó juttató rávaló futtató leadó csavaró huppanó caplató églakó durranó bányató csappanó sújtható vakaró laktató húshagyó holdlakó koptató konyhasó földlakó húsfaló békasó lógató földadó vérsavó csukható nyálazó légykapó őszapó őrhajó véradó bércsaló kirakó fejadó hívható télapó ebadó rendrakó rudazó pótadó lappadó marató főadó kushadó lábadó pipaszó csőlakó szűrszabó sportzakó túlcsapó jeladó mosdató bágyadó felrakó nyújtható toccsanó szabható csúsztató tréfaszó állható lerakó beadó kertadó tippadó puskaszó kinnlakó házadó halható kiszabó altapó viganó csontrakó szeszadó falrakó talpaló útadó fájlaló gyorsmaró hegylakó tejsavó makaó nagyadó bankadó rudaló sánckaró zabfaló föladó babkaró mutató felmaró lecsaló famaró körhagyó vágyhajó gyorshajó űrlakó példaszó bungaló seggnyaló lyuggató célapó elkapó szűrcsapó postaló vasmacsó kishajó hómaró bánható vágyható kedvfaló karakó hóanyó jártató közadó kikapó nőfaló csodaló bányaló

igazgató nyilvánvaló megnyugtató található olvasható megbízható látogató tartalmazó előadó használható szorongató mindenható bemutató tapintható elmondható helyénvaló befogadó odaadó meghaladó vigasztaló borzongató belátható elragadó jóravaló felbukkanó felfogható fojtogató jelenvaló kirobbanó túlmutató simogató megfogható állítható megragadó sorolható felvillanó megoldható ennivaló alávaló feltámadó kibuggyanó mélyreható vitatható folytatható megszólaló tennivaló támogató fordítható borravaló iszonytató választható látnivaló elsuhanó leírható hordozható könyvkiadó tanácsadó csapnivaló odavaló idevaló foglalható lehallgató trombitaszó túláradó szemrevaló felkavaró képmutató kimondható belevaló irtóztató kiáradó tapogató fennmaradó felforgató felcsillanó útkaparó pótolható fellobbanó magasztaló elmaradó forgatható elhaladó változtató tudnivaló hívogató kacagtató bujtogató alattvaló kibukkanó besurranó tagadható megmaradó gyógyítható számítható gondolható fogalmazó honfoglaló rágalmazó vizsgáztató fokozható megtagadó eltakaró szétágazó elvárható hozzávaló alábbvaló elfoglaló csalogató kőfaragó felcsattanó kápráztató kicsattanó leszakadó megcsillanó kihallgató mosogató lezuhanó levonható felolvasó kidagadó mozdítható fülbevaló hadihajó váltogató elfogadó átutazó csodálható mulattató hasogató eladható kihúzható kivillanó zongoraszó útmutató vádolható felszólaló útravaló megvillanó búcsúztató orgonaszó fogadható fitogtató sugalmazó városlakó kiszakadó átsuhanó beáradó bejárható kibírható fölvillanó felszakadó áthidaló nagymutató tollforgató példaadó megszakadó kipattanó fosztogató marasztaló kinyitható bólogató nyakravaló áthaladó kiágazó felfújható válogató fészekrakó gyorstalpaló föllobbanó orrfacsaró jóváhagyó szolgáltató föltámadó gyújtogató szófogadó arravaló gyanítható cirógató elszakadó akasztható visszaható elpattanó tisztázható sétálgató magánvaló ajánlható kismutató kapcsolható fölbukkanó mozgatható muzsikaszó tárogató megosztható felhúzható kigyulladó fogyasztható szemforgató elágazó sírnivaló elakadó sikongató megtorpanó írogató fölkavaró jóakaró tanulható befogható joghallgató cáfolható utazgató tisztogató javítható kockáztató megtudható elfulladó megszokható kiszáradó szétnyitható hótakaró szétpattanó formálható alkalmazó halászhajó villogtató tátogató betoppanó kopogtató válaszadó osztogató szigetlakó munkaadó furulyaszó mértékadó tágítható oltalmazó sétáltató szétáradó halogató tűzrevaló hálaadó csattogtató innivaló lombhullató elringató olvasgató hajlítható irányadó hangoztató magyarfaló kurjongató rátámadó percmutató barlanglakó beugrató templomhajó kioktató fölszakadó szállítható szívfacsaró hitoktató fölforgató vérforraló kilobbanó cséphadaró kalózhajó férfiszabó vizsgálható fölcsattanó visszaadó szétrobbanó vacogtató kenyéradó riogató szétszakadó szállásadó fenntartható székfoglaló támadható lobogtató elzuhanó ropogtató lepattanó rázuhanó hajózható megváltható feloldható átfogható búvárhajó sétahajó rászakadó néznivaló ágytakaró kiváltható csatahajó kihagyható összerakó oldalazó titkolható elhallgató eldobható pacsirtaszó kivonható papírhajó munkáltató nadrágszabó vicsorgató hintáztató hárítható feljebbvaló fontolgató kicsillanó kiadható hitehagyó versfaragó fölhúzható hajtogató tanítható felpattanó együttható lerohanó beavató csinálható megkapható poharazó számítgató vezérhajó közreadó fuvolaszó felhajtható fülhallgató megroppanó beváltható kimutató elsápadó bírálható katonaló nyalogató citeraszó felfakadó lezárható adogató írnivaló rárohanó hátráltató felriadó megtartható rángatható szopogató szorgalmazó kiszabható kiforgató beutaló felharsanó iszogató sátorlakó suhogtató kacsingató csúsztatható hajcsavaró szétolvadó óraadó fönnmaradó rímfaragó világcsaló bizonygató szívszaggató lábravaló örökhagyó elszaladó támasztható kizuhanó felzaklató elhamvadó elillanó vízforraló táborlakó kardforgató elrohanó fölfújható felbontható uszályhajó öntapadó nyújtogató kínvallató lecsapható forgalmazó kínálgató luxushajó számlálható névmutató zászlóshajó teherhajó erdőlakó babusgató megmoccanó oldalhajó lenyugtató elhagyható becsapható tanyahajó hátvakaró sarkutazó leroskadó lapkiadó harsonaszó kicsurranó leágazó behorpadó betudható megrohanó önkiadó sarkkutató halasztható markolható előbbvaló dzsungellakó kotróhajó beutazó kötnivaló félnivaló árnyékadó rabvallató megvonható hittagadó ragyogtató kiruccanó leolvadó olvasztható fölolvasó felgyulladó lótakaró vízkutató felcsapható kórházlakó rosszakaró felrobbanó csillaghajó ellopható kiguvadó elhúzható sütnivaló megolvadó széthasadó megjátszható vibráltató jégtakaró szárogató elapadó személyhajó szétdurranó bevonható füstfaragó próbálgató körutazó megroggyanó csodahajó nyálcsorgató lóvakaró összeadó fiaztató szétpukkanó lejátszható felnyitható lágerlakó gázvasaló morzsolgató otthonvaló nyomorgató csimpolyaszó eláradó tintanyaló robbantgató fészekhagyó kifulladó kereszthajó tévéadó lenyitható hibáztató szívhallgató kölcsönadó fejhallgató elfogató tárgymutató csavarható megtámadó porkavaró tolóhajó vadászható mentőhajó boncolható motorhajó törvényszabó behajtható megmondható lehívható nagyítható szirénaszó megcsobbanó anyahajó kiolvasó szőlőkaró lapozgató ellankadó szárnyalható fafaragó elharapó átlyuggató gurítható zavarható arctakaró kanalazó hígítható fogtakaró kiszívható különadó meghibbanó fészeklakó jelzőkaró nyugtatgató izgatható díjugrató leolvasó megriadó okolható házavató habzsolható vagyonadó vízkavaró megduzzadó tanyalakó pénzhullató átáztató főznivaló hadiadó játszogató felkutató kunyhólakó önbecsapó képfaragó luxusadó vagonlakó férfizakó lehasadó besuhanó gáncsolható robbantható gyorsforraló középhajó megsirató elsurranó bántalmazó táppénzcsaló pattogató nejlonzakó mintaadó mocsárlakó földmozgató simítgató postahajó indítható kiloccsanó önitató bérbeadó gyógyítgató tányérnyaló varázshajó hókaparó kőforgató varrnivaló továbbadó szárnyashajó meghallható férfifaló vakargató telekadó kínálható lakóhajó végigcsapó nőhallgató mámoradó anyabaszó lecsavaró vakarható átszúrható kosarazó feltolható mérőhajó orvhallgató űrkutató felduzzadó nyársforgató morzeadó talajmaró lakásadó térláttató házfoglaló különhajó szagoltató vetnivaló zsúfolható fialtató fújogató megrothadó magoltató kültakaró vágnivaló gátolható mutatható megsurranó érckavaró előcsapó távolható lélekfaló csacsogtató próbálható beolvasó seregnyaló fenéklakó sátorkaró felzavaró gyorsolvasó kapcsolgató terményadó ködtakaró alulcsapó könnyhullató alácsapó bendőlakó átírható mutogató elcsosszanó főtárgyaló hódítható felosztható álommanó átvállaló felülcsapó járőrhajó tartályhajó agykutató többletadó banánhajó ínségadó fejrevaló eltartható gyorsnyomtató csempészhajó önoktató jósolható fölnyikkanó bokszolgató átkaparó átáradó zsírnakvaló siklóhajó vizsgálgató föloszlató gőzvasaló asszonyfaló biflázható benyújtható vészriadó tőkeadó szóharapó közellakó fagyasztható ostorcsapó pártoktató álomhajó filmhíradó hőleadó földtakaró életadó ingersavó nádarató pufogtató almafaló paszulykaró falnivaló megszabható csók‑akaró versenyhajó összevaló sakkoktató fúrogató bűnvallató bélyegadó gondozható lóúsztató színházhajó átcsavaró füsttakaró félfogadó babrálgató szómutató szánkázgató

hiábavaló hasonlítható megtalálható magyarázható elfogadható kézzelfogható összefoglaló szórakoztató örökkévaló mondanivaló tapasztalható főigazgató kimutatható bizonyítható kiszámítható igazolható megbocsátható hasznosítható alkalmazható hátborzongató kiolvasható összecsukható kitapintható életrevaló író‑olvasó szerteágazó színigazgató példamutató előbukkanó indokolható légiriadó állapítható viszolyogtató elmarasztaló foglalkoztató felhasználható gyárigazgató rokonítható semmirevaló óramutató szemkápráztató határozható gyanúsítható megtanulható alakítható változtatható ősbemutató falukutató fogcsikorgató elgondolható mozgósítható bankigazgató összerakható tájékoztató lefordítható beszámítható hanyagolható újságolvasó leolvasható bölcsészhallgató szívdobogtató istentagadó összehajtható megváltoztató valósítható megfogalmazó szabályozható csodálnivaló áthidalható égetnivaló szégyellnivaló irányítható elkápráztató mosolyogtató megszólaltató elővillanó tévéhíradó botránkoztató visszamaradó igazoltató összekoccanó kivetnivaló harmonikaszó elmozdítható vendégfogadó nevetnivaló olvasnivaló összeolvadó orvosolható csillapítható kalkulálható utánozható munkavállaló biztosítható kacsaúsztató kihasználható világutazó módosítható előrohanó főelőadó vásárolható szaporítható fogvacogtató önmegtagadó áthatolható tovasuhanó megállítható harapnivaló önsanyargató bölcsőringató helyrehozható kormányozható szívszorongató megcáfolható bársonytakaró iránymutató halottsirató fölmutatható megtámadható hibáztatható libaúsztató méltányolható rádióadó kovácsfújtató felmutatható átváltoztató feltalálható kötöznivaló elolvasható tanulnivaló szétválasztható parancsolgató variálható garantálható kifordítható féltenivaló kijavítható fölsorolható kigondolható körbejárható felvonultató főtanácsadó elfogyasztható megalázható visszapattanó összetapadó kötélrevaló megjósolható felszámolható pokolravaló hamisítható kenderáztató poharazgató elszakítható sajátítható fülhasogató operálható besorolható alázuhanó fogcsattogtató elszámolható villanyvasaló megjavítható átkelőhajó restellnivaló vontatóhajó araszolgató fogvicsorgató önigazgató önvigasztaló szaktanácsadó önsajnáltató helyváltoztató redukálható kérdeznivaló áthárítható ruhaszaggató feldolgozható közölnivaló pontosítható váltogatható idegnyugtató felhatalmazó kihalászható felhőtakaró forráskutató gyapjútakaró csomagolható búzaforgató fegyverforgató befogadható vendéghallgató el‑elsuhanó beletapadó óriáshajó gyomorkavaró világhíradó csirkeitató anyagmozgató kívánnivaló rendeznivaló kiválasztható szemétlerakó pótolnivaló megnéznivaló megrajzolható fizetnivaló programozható gyomorforgató megmutatható kontrollálható gondolkodtató összeroskadó előbuggyanó tovanyargaló rágcsálnivaló továbbsuhanó néprajzkutató meggyógyítható leckefeladó eladnivaló alapozható kihallgatható látogatható végighaladó páratakaró birtokolható hátramaradó sertéshizlaló továbbadható párologtató titkolnivaló lefoglalható fűtenivaló télirevaló fegyverfogható tovahaladó mosolytakaró díszbemutató iskolahajó csontropogtató osztogatható leigázható deformálható viszonteladó beleakadó regulázható szállítóhajó csípőringató elszállítható subatakaró kátránykavaró bonyolítható vesztenivaló takarítható emberkutató megvigasztaló panaszolható üdülőhajó levakarható kutatnivaló kovácsolható feláldozható elvállalható végigszaladó előírható újrafakadó ételkiadó keresnivaló madáritató kimozdítható elfoglalható varázsolható továbbkutató belerohanó karigazgató növénytakaró elvakítható kísértethajó kontyalávaló összeadható tésztaszaggató léleknyugtató kenyérnekvaló próbariadó nekitámadó talpalávaló mesekutató ebédrevaló lerombolható hadseregnyaló felragasztható tolerálható palackkirakó vendégkutató fölmarkolható harangrángató tovarohanó szakelőadó bíbortakaró kegyosztogató gyógyszerkutató megvizsgálható pályaavató főtámogató feláldoztató segédűrhajó navigálható sziromhullató elragadtató meghatalmazó leszaggatható kehelytakaró gabonahajó hozzáfogható adomázgató korhadéklakó vegyészhallgató bombariadó partizánhajó hőszolgáltató leltározható árukiadó összezavaró legyilkolható vízbefulladó idehozható adaptálható boldogságfaló gázszolgáltató tanulóhajó bepótolható provokálható deszkafaragó újramutató leitatható fölhánytorgató atomriadó tűzoltóhajó szénaforgató lehajlítható aratnivaló fogcsillogtató agytámogató pártanácsadó áramszaggató befőznivaló flaszterkoptató turistafaló viharriadó főbujtogató gázleolvasó magánkiadó citromfacsaró szerteáradó honorálható kibányászható kísérőhajó salaklerakó bérmegtagadó pisztolyforgató végighallgató karsztvízkutató orvosoktató cirkálóhajó penésztakaró újraharsanó lepárolható ügyfélfogadó delfinkutató tartalékadó ebédnekvaló pályaelhagyó szalagavató kalauzhajó vadcsalogató konstatálható földrajzkutató aknalerakó csomagkiadó búeloszlató szeparálható hátrahajtható felhőkutató orvoskutató makrélafaló visszaruccanó kalibrálható vásárolgató nyeregtakaró jogászhallgató filmbemutató felülhaladó kínrím‑faragó lélekringató óvadékadó táncbemutató sisaktakaró virágtakaró anyaglerakó szentségmutató selyemtakaró orvoshallgató motoroshajó

valamirevaló elhanyagolható megállapítható vezérigazgató meghatározható megvalósítható elgondolkoztató megfogalmazható elgondolkodtató azonosítható tulajdonítható kifogásolható elsajátítható befolyásolható orvostanhallgató megvásárolható rekonstruálható előremutató megmagyarázható meggondolkoztató előrehaladó gondolatolvasó jószágigazgató előrelátható tanulmányozható börtönigazgató definiálható dokumentálható idelátogató másodpercmutató hazalátogató elmarasztalható magamutogató előállítható manipulálható lokalizálható megválaszolható színházigazgató odalátogató visszafordítható kisajátítható önmegtartóztató köpönyegforgató kétségbevonható leventeoktató átalakítható lámpagyújtogató megtapasztalható javítanivaló rádióhallgató sokszorosítható segédelőadó divatbemutató színházlátogató visszalátogató medvetáncoltató alátámasztható építészhallgató mobilizálható jelentenivaló örökbefogadó összekapcsolható szőrszálhasogató megkaparintható fogházigazgató elintéznivaló meglovagolható értelemzavaró kirándulóhajó helyreállítható eltávolítható fürdőigazgató elvonatkoztató orgonafújtató elkápráztatható templomlátogató vendégmarasztaló rendőrfogalmazó tehetségkutató takargatnivaló bicskanyitogató enni‑innivaló kanyartapogató beprogramozható halottbúcsúztató beigazolható megtanulnivaló megbeszélnivaló leinformálható államfelforgató távirányítható paradicsomkaró munkásigazgató szembeállítható kiprovokálható jövedelemadó pénzügyigazgató csoportosítható páholynyitogató megoldanivaló áldásosztogató aktatologató csatlakoztatható merülőforraló torokszorongató természetkutató templomigazgató bibliaolvasó bibliaforgató előrángatható galuskaszaggató lebonyolítható megalapozható tehénnyomorgató hipnotizálható előfordulható dobhártyaszaggató gyógyszerészhallgató lényegválogató nyelvjáráskutató ősemberkutató követelnivaló sajtóbemutató mikrofilmolvasó ártájékoztató fűrészhajtogató előreáradó elszállásolható segédfogalmazó pogácsaszaggató előrerúgtató nyomornegyedlakó elvámolnivaló önfoglalkoztató szégyenkeznivaló baciluskutató megszívlelnivaló keresztülzuhanó kapacitálható polarizálható értéktöbbletadó fizikushallgató konszernigazgató hegesztődinamó tornabemutató kocogtatnivaló veszítenivaló megtárgyalnivaló kontúrváltoztató makettbemutató kártyaleolvasó osztályigazgató galvanizálható buborékoltató háziasítható háztetőszaggató gazdaságkutató bibliaoktató nyomdaigazgató hagyatékátadó átáramoltató kereskedőhajó ablakrázkódtató elnökbúcsúztató ajtókopogtató felderítőhajó tartalommutató elvégeznivaló rádióleadó állathívogató vásárlátogató bálnavadászhajó megköszönnivaló eltékozolható kellékbemutató váltóelfogadó vendégelőadó benzinszintmutató zsinagógalakó utánazuhanó hulladéklerakó cirkuszlátogató árubefogadó főemlőskutató zeneműkiadó

körülhatárolható általánosítható iskolaigazgató összehasonlítható félremagyarázható sajtótájékoztató összehajtogatható diagnosztizálható irodalomkutató szállodaigazgató igazítanivaló kulisszatologató tömegtájékoztató klinikaigazgató gépkocsi‑előadó felderítő‑kutató múzeumlátogató időjárás‑kutató összekombinálható foganatosítható irodaigazgató bölcsészettan‑hallgató pszichológushallgató keringéstámogató főzeneigazgató betegtájékoztató malátacsíráztató összeházasítható kilométer‑mutató monopolszolgáltató árukiszolgáltató hangulatváltoztató beazonosítható lézerletapogató

repülőgép‑anyahajó elbagatellizálható energiaszolgáltató