Rímszótár

karó

Az egész szóra rímelnek 1705

való hajó ható fakó lakó adó szabó apó zakó anyó csaló manó maró csapó kapó bakó hagyó akó savó bagó hahó bravó tahó faló matyó fagyó kacsó plató aló zsabó trafó csaó tatyó Janó flamó macsó Makó

Több szótagból álló szavak

olvasó látható mondható kiadó áradó takaró származó várható biztató akaró fogható megható haladó hallható rothadó fakadó átható kutató hallgató lázadó száradó utazó eladó olvadó duzzadó utaló rohanó támadó tapadó izzadó kapható zavaró rendhagyó fogadó zuhanó maradó ugató suhanó izgató szakadó jajgató szaladó robbanó vágtató dagadó szárnyaló vállaló nagyapó virradó oktató tudható kacagó korhadó villanó címadó sirató foglaló szunnyadó hervadó elhaló megkapó surranó hozható nyaraló riadó mozgató tartható űrhajó csillanó tárgyaló nagyanyó adható ballagó ragadó sarjadó fáraó ringató kicsapó írható porladó vonható altató fonnyadó folytató lobbanó felcsapó láttató nyugtató híradó vasaló mulató járható méltató megadó csattanó nyargaló kakaó roskadó kiható tagadó oldható forgató szomjazó feladó fulladó vontató lankadó hagyható porhanyó illanó hangadó játszható lakható fújtató léghajó zárható osztható ágazó lecsapó vallató harapó számadó hamvadó átcsapó baktató alvadó pattanó házaló matató nyitható kaptató szikkadó firtató pirkadó koppanó fölcsapó sorvadó kihagyó hánytató hintaló húzható gőzhajó rohadó mérvadó hasadó hullató poshadó szavaló ugrató beható szaggató apadó tolató váltható elhagyó gyóntató bontható faragó fáradó buktató buggyanó koslató rakható hasaló dinamó uraló vizslató átadó pukkanó kavaró zsibbadó horkanó válható itató arató névadó marslakó hadaró dudaszó őslakó akadó nyilazó róható csurranó szoptató szavazó koplaló cuppanó kihaló bukkanó borzadó nyomtató dobbanó csikaró főhajó bentlakó facsaró vigadó iható hajtható guanó fölfaló iktató sápadó bújtató kattanó tyúkanyó talpnyaló rángató forraló csobbanó komphajó kaparó felfaló untató puffanó kanyaró légycsapó tankhajó loccsanó csembaló rangadó nótaszó bennlakó úsztató csataló mosható áztató csosszanó rávaló futtató leadó csavaró huppanó juttató durranó bányató csappanó caplató églakó holdlakó koptató konyhasó húsfaló földlakó békasó lógató sújtható vakaró laktató húshagyó őszapó őrhajó véradó bércsaló kirakó fejadó hívható télapó ebadó rendrakó földadó vérsavó csukható nyálazó légykapó sportzakó túlcsapó jeladó bágyadó mosdató felrakó nyújtható toccsanó szabható rudazó lappadó pótadó marató főadó kushadó pipaszó lábadó csőlakó szűrszabó házadó halható kiszabó altapó viganó csontrakó szeszadó falrakó talpaló útadó állható csúsztató tréfaszó lerakó beadó kertadó tippadó puskaszó kinnlakó vágyhajó gyorshajó űrlakó példaszó bungaló seggnyaló lyuggató célapó elkapó szűrcsapó postaló vasmacsó kishajó vágyható hómaró bánható kedvfaló karakó hóanyó jártató közadó kikapó nőfaló bányaló csodaló fájlaló gyorsmaró hegylakó tejsavó makaó nagyadó bankadó rudaló sánckaró zabfaló föladó mutató babkaró felmaró lecsaló famaró körhagyó

igazgató nyilvánvaló megnyugtató található olvasható megbízható látogató tartalmazó előadó használható szorongató mindenható bemutató tapintható elmondható helyénvaló befogadó odaadó meghaladó vigasztaló borzongató belátható elragadó jóravaló felbukkanó felfogható fojtogató jelenvaló kirobbanó túlmutató simogató megfogható állítható megragadó sorolható felvillanó megoldható ennivaló feltámadó alávaló mélyreható vitatható kibuggyanó folytatható megszólaló tennivaló támogató borravaló fordítható választható iszonytató látnivaló elsuhanó leírható hordozható könyvkiadó tanácsadó odavaló csapnivaló foglalható lehallgató idevaló túláradó trombitaszó felkavaró szemrevaló kimondható képmutató belevaló irtóztató kiáradó felforgató felcsillanó útkaparó tapogató fennmaradó magasztaló pótolható fellobbanó elmaradó elhaladó forgatható változtató tudnivaló bujtogató hívogató kacagtató alattvaló kibukkanó tagadható megmaradó gyógyítható besurranó számítható honfoglaló rágalmazó vizsgáztató gondolható fogalmazó fokozható eltakaró megtagadó elvárható szétágazó hozzávaló alábbvaló elfoglaló kőfaragó csalogató leszakadó kápráztató felcsattanó kicsattanó kihallgató megcsillanó lezuhanó levonható mosogató mozdítható fülbevaló hadihajó váltogató felolvasó kidagadó átutazó elfogadó csodálható eladható kihúzható kivillanó zongoraszó mulattató hasogató vádolható felszólaló útmutató fogadható fitogtató sugalmazó városlakó útravaló megvillanó búcsúztató orgonaszó kiszakadó átsuhanó fölvillanó felszakadó áthidaló nagymutató tollforgató beáradó bejárható kibírható kipattanó marasztaló fosztogató példaadó megszakadó áthaladó kiágazó felfújható kinyitható bólogató nyakravaló jóváhagyó szolgáltató föltámadó gyújtogató válogató fészekrakó gyorstalpaló föllobbanó orrfacsaró cirógató elszakadó akasztható visszaható elpattanó tisztázható szófogadó arravaló gyanítható ajánlható kismutató kapcsolható fölbukkanó mozgatható muzsikaszó sétálgató magánvaló felhúzható fogyasztható kigyulladó szemforgató elágazó sírnivaló elakadó tárogató megosztható jóakaró tanulható befogható sikongató megtorpanó írogató fölkavaró utazgató tisztogató javítható kockáztató megtudható elfulladó joghallgató cáfolható szétpattanó formálható megszokható kiszáradó szétnyitható hótakaró válaszadó kopogtató osztogató munkaadó szigetlakó mértékadó furulyaszó tágítható oltalmazó alkalmazó halászhajó villogtató tátogató betoppanó hálaadó csattogtató innivaló lombhullató elringató sétáltató szétáradó halogató tűzrevaló magyarfaló kurjongató percmutató rátámadó barlanglakó beugrató templomhajó kioktató olvasgató hajlítható irányadó hangoztató kilobbanó cséphadaró kalózhajó férfiszabó fölcsattanó vizsgálható visszaadó szétrobbanó kenyéradó vacogtató fölszakadó szállítható szívfacsaró hitoktató fölforgató vérforraló székfoglaló támadható elzuhanó ropogtató lobogtató lepattanó rázuhanó hajózható megváltható feloldható átfogható búvárhajó sétahajó riogató szétszakadó szállásadó fenntartható csatahajó kihagyható összerakó oldalazó titkolható elhallgató rászakadó néznivaló ágytakaró kiváltható fontolgató kicsillanó kiadható hitehagyó versfaragó fölhúzható hajtogató tanítható felpattanó együttható lerohanó beavató pacsirtaszó eldobható kivonható munkáltató papírhajó nadrágszabó hintáztató vicsorgató hárítható feljebbvaló beváltható kimutató elsápadó bírálható katonaló nyalogató citeraszó felfakadó lezárható írnivaló adogató hátráltató rárohanó felriadó megtartható szorgalmazó rángatható szopogató kiszabható kiforgató iszogató beutaló felharsanó megkapható poharazó csinálható vezérhajó számítgató közreadó fuvolaszó felhajtható fülhallgató megroppanó kizuhanó felzaklató elhamvadó elillanó vízforraló táborlakó kardforgató elrohanó fölfújható felbontható uszályhajó öntapadó sátorlakó suhogtató kacsingató csúsztatható óraadó fönnmaradó hajcsavaró szétolvadó világcsaló rímfaragó lábravaló örökhagyó bizonygató szívszaggató támasztható elszaladó teherhajó erdőlakó babusgató megmoccanó oldalhajó lenyugtató tanyahajó elhagyható becsapható hátvakaró harsonaszó sarkutazó leroskadó lapkiadó kicsurranó leágazó behorpadó betudható megrohanó önkiadó sarkkutató halasztható markolható előbbvaló dzsungellakó kotróhajó árnyékadó beutazó kötnivaló félnivaló rabvallató nyújtogató kínvallató lecsapható forgalmazó kínálgató névmutató luxushajó számlálható zászlóshajó felrobbanó csillaghajó ellopható kiguvadó elhúzható sütnivaló megolvadó széthasadó vibráltató megjátszható jégtakaró szárogató személyhajó szétdurranó elapadó bevonható füstfaragó próbálgató körutazó megroggyanó megvonható ragyogtató hittagadó kiruccanó olvasztható leolvadó fölolvasó lótakaró felgyulladó vízkutató felcsapható kórházlakó rosszakaró kereszthajó tévéadó lenyitható hibáztató szívhallgató kölcsönadó tárgymutató csavarható megtámadó fejhallgató elfogató porkavaró tolóhajó vadászható mentőhajó törvényszabó boncolható motorhajó behajtható megmondható nagyítható lehívható megcsobbanó szirénaszó anyahajó kiolvasó szőlőkaró ellankadó lapozgató szárnyalható fafaragó lóvakaró csodahajó nyálcsorgató lejátszható összeadó fiaztató szétpukkanó lágerlakó felnyitható gázvasaló morzsolgató otthonvaló robbantgató nyomorgató csimpolyaszó eláradó tintanyaló fészekhagyó kifulladó játszogató átáztató főznivaló hadiadó kunyhólakó önbecsapó felkutató luxusadó vagonlakó képfaragó férfizakó lehasadó besuhanó gáncsolható robbantható gyorsforraló középhajó megsirató elsurranó táppénzcsaló pattogató bántalmazó nejlonzakó mintaadó mocsárlakó földmozgató postahajó simítgató indítható önitató kiloccsanó tányérnyaló bérbeadó gyógyítgató varázshajó hókaparó kőforgató varrnivaló továbbadó szárnyashajó meghallható férfifaló vakargató telekadó kínálható lakóhajó nőhallgató végigcsapó elharapó átlyuggató gurítható hígítható zavarható arctakaró kanalazó kiszívható fogtakaró különadó meghibbanó izgatható fészeklakó jelzőkaró nyugtatgató díjugrató leolvasó megriadó okolható habzsolható vagyonadó házavató vízkavaró megduzzadó tanyalakó pénzhullató seregnyaló fenéklakó sátorkaró felzavaró gyorsolvasó kapcsolgató terményadó ködtakaró alácsapó alulcsapó könnyhullató hódítható felosztható bendőlakó átírható mutogató elcsosszanó főtárgyaló többletadó banánhajó ínségadó álommanó átvállaló felülcsapó járőrhajó tartályhajó agykutató gyorsnyomtató fejrevaló eltartható csempészhajó önoktató jósolható bokszolgató átkaparó fölnyikkanó zsírnakvaló átáradó tőkeadó siklóhajó vizsgálgató föloszlató gőzvasaló asszonyfaló biflázható benyújtható vészriadó ostorcsapó szóharapó közellakó fagyasztható nádarató pufogtató pártoktató álomhajó filmhíradó hőleadó földtakaró életadó ingersavó almafaló paszulykaró versenyhajó falnivaló megszabható csók‑akaró fúrogató bűnvallató összevaló sakkoktató lóúsztató bélyegadó gondozható színházhajó átcsavaró füsttakaró szánkázgató félfogadó babrálgató szómutató mámoradó anyabaszó lecsavaró orvhallgató űrkutató vakarható átszúrható kosarazó feltolható mérőhajó nyársforgató morzeadó felduzzadó talajmaró lakásadó térláttató házfoglaló különhajó vetnivaló szagoltató magoltató zsúfolható fialtató fújogató megrothadó kültakaró vágnivaló gátolható mutatható előcsapó távolható megsurranó érckavaró lélekfaló csacsogtató próbálható beolvasó

hiábavaló hasonlítható megtalálható magyarázható elfogadható kézzelfogható összefoglaló szórakoztató örökkévaló mondanivaló tapasztalható főigazgató kimutatható bizonyítható kiszámítható igazolható megbocsátható hasznosítható hátborzongató alkalmazható kiolvasható összecsukható kitapintható életrevaló író‑olvasó szerteágazó színigazgató példamutató előbukkanó indokolható légiriadó állapítható viszolyogtató elmarasztaló felhasználható foglalkoztató gyárigazgató rokonítható semmirevaló óramutató szemkápráztató gyanúsítható megtanulható határozható változtatható alakítható ősbemutató falukutató fogcsikorgató mozgósítható elgondolható összerakható tájékoztató lefordítható bankigazgató hanyagolható beszámítható leolvasható újságolvasó szívdobogtató istentagadó összehajtható megváltoztató bölcsészhallgató megfogalmazó valósítható szabályozható szégyellnivaló irányítható csodálnivaló égetnivaló áthidalható megszólaltató elővillanó elkápráztató mosolyogtató visszamaradó botránkoztató tévéhíradó harmonikaszó elmozdítható igazoltató összekoccanó kivetnivaló nevetnivaló vendégfogadó összeolvadó orvosolható csillapítható olvasnivaló biztosítható kacsaúsztató kalkulálható utánozható munkavállaló világutazó módosítható előrohanó kihasználható fogvacogtató önmegtagadó áthatolható megállítható tovasuhanó önsanyargató harapnivaló főelőadó vásárolható szaporítható megtámadható hibáztatható libaúsztató méltányolható rádióadó kovácsfújtató bölcsőringató helyrehozható kormányozható szívszorongató megcáfolható bársonytakaró iránymutató halottsirató fölmutatható elolvasható tanulnivaló szétválasztható parancsolgató variálható garantálható kifordítható féltenivaló kijavítható fölsorolható kigondolható felmutatható átváltoztató feltalálható kötöznivaló összetapadó kötélrevaló megjósolható felszámolható körbejárható főtanácsadó felvonultató elfogyasztható megalázható visszapattanó elszámolható villanyvasaló megjavítható átkelőhajó restellnivaló vontatóhajó araszolgató fogvicsorgató önigazgató önvigasztaló szaktanácsadó hamisítható pokolravaló poharazgató kenderáztató sajátítható elszakítható besorolható fülhasogató operálható fogcsattogtató alázuhanó ruhaszaggató pontosítható feldolgozható közölnivaló váltogatható idegnyugtató felhatalmazó kihalászható felhőtakaró forráskutató gyapjútakaró csomagolható búzaforgató fegyverforgató befogadható vendéghallgató önsajnáltató helyváltoztató redukálható kérdeznivaló áthárítható előbuggyanó tovanyargaló rágcsálnivaló néprajzkutató meggyógyítható továbbsuhanó leckefeladó eladnivaló alapozható kihallgatható látogatható végighaladó páratakaró birtokolható hátramaradó sertéshizlaló továbbadható párologtató lefoglalható titkolnivaló fűtenivaló beletapadó óriáshajó el‑elsuhanó világhíradó gyomorkavaró csirkeitató anyagmozgató kívánnivaló szemétlerakó rendeznivaló kiválasztható pótolnivaló megnéznivaló megrajzolható fizetnivaló megmutatható programozható gyomorforgató kontrollálható gondolkodtató összeroskadó elszállítható subatakaró kátránykavaró bonyolítható vesztenivaló takarítható panaszolható üdülőhajó emberkutató megvigasztaló kovácsolható levakarható kutatnivaló feláldozható előírható újrafakadó ételkiadó elvállalható végigszaladó madáritató kimozdítható keresnivaló elfoglalható továbbkutató belerohanó varázsolható növénytakaró elvakítható karigazgató tésztaszaggató léleknyugtató kísértethajó kontyalávaló összeadható próbariadó kenyérnekvaló nekitámadó talpalávaló mesekutató ebédrevaló lerombolható télirevaló mosolytakaró fegyverfogható tovahaladó csontropogtató díszbemutató iskolahajó leigázható deformálható viszonteladó osztogatható beleakadó regulázható szállítóhajó csípőringató tűzoltóhajó szénaforgató leitatható fölhánytorgató atomriadó áramszaggató lehajlítható aratnivaló fogcsillogtató agytámogató pártanácsadó viharriadó befőznivaló flaszterkoptató turistafaló főbujtogató gázleolvasó magánkiadó honorálható citromfacsaró szerteáradó kibányászható kísérőhajó végighallgató salaklerakó bérmegtagadó pisztolyforgató karsztvízkutató orvosoktató lepárolható ügyfélfogadó cirkálóhajó penésztakaró újraharsanó delfinkutató tartalékadó ebédnekvaló pályaelhagyó vadcsalogató konstatálható földrajzkutató szalagavató kalauzhajó aknalerakó visszaruccanó csomagkiadó búeloszlató szeparálható hátrahajtható felhőkutató orvoskutató makrélafaló vásárolgató nyeregtakaró kalibrálható lélekringató óvadékadó jogászhallgató filmbemutató felülhaladó kínrím‑faragó táncbemutató sisaktakaró virágtakaró motoroshajó anyaglerakó szentségmutató selyemtakaró orvoshallgató palackkirakó hadseregnyaló felragasztható tolerálható vendégkutató fölmarkolható megvizsgálható pályaavató harangrángató tovarohanó szakelőadó bíbortakaró kegyosztogató gyógyszerkutató főtámogató feláldoztató segédűrhajó navigálható sziromhullató meghatalmazó elragadtató leszaggatható kehelytakaró gabonahajó hozzáfogható adomázgató korhadéklakó vegyészhallgató bombariadó árukiadó összezavaró partizánhajó hőszolgáltató leltározható vízbefulladó legyilkolható idehozható adaptálható boldogságfaló gázszolgáltató újramutató tanulóhajó bepótolható provokálható deszkafaragó

valamirevaló elhanyagolható megállapítható vezérigazgató meghatározható megvalósítható elgondolkoztató megfogalmazható elgondolkodtató azonosítható tulajdonítható kifogásolható elsajátítható befolyásolható orvostanhallgató rekonstruálható megvásárolható előremutató megmagyarázható meggondolkoztató előrehaladó jószágigazgató előrelátható gondolatolvasó tanulmányozható dokumentálható börtönigazgató definiálható másodpercmutató idelátogató hazalátogató elmarasztalható magamutogató előállítható manipulálható megválaszolható színházigazgató odalátogató lokalizálható visszafordítható kisajátítható köpönyegforgató kétségbevonható leventeoktató önmegtartóztató átalakítható lámpagyújtogató javítanivaló rádióhallgató sokszorosítható megtapasztalható divatbemutató színházlátogató visszalátogató medvetáncoltató alátámasztható segédelőadó örökbefogadó megkaparintható összekapcsolható szőrszálhasogató fogházigazgató meglovagolható értelemzavaró elintéznivaló kirándulóhajó helyreállítható eltávolítható orgonafújtató fürdőigazgató elvonatkoztató építészhallgató mobilizálható jelentenivaló beprogramozható kanyartapogató halottbúcsúztató beigazolható megtanulnivaló megbeszélnivaló leinformálható államfelforgató távirányítható paradicsomkaró elkápráztatható templomlátogató vendégmarasztaló rendőrfogalmazó tehetségkutató bicskanyitogató takargatnivaló enni‑innivaló áldásosztogató aktatologató merülőforraló csatlakoztatható természetkutató torokszorongató templomigazgató bibliaolvasó bibliaforgató előrángatható galuskaszaggató lebonyolítható hipnotizálható megalapozható tehénnyomorgató előfordulható dobhártyaszaggató gyógyszerészhallgató lényegválogató munkásigazgató szembeállítható kiprovokálható jövedelemadó pénzügyigazgató csoportosítható páholynyitogató megoldanivaló kontúrváltoztató osztályigazgató makettbemutató kártyaleolvasó háziasítható galvanizálható buborékoltató háztetőszaggató bibliaoktató gazdaságkutató nyomdaigazgató hagyatékátadó átáramoltató elnökbúcsúztató kereskedőhajó ablakrázkódtató ajtókopogtató felderítőhajó tartalommutató állathívogató elvégeznivaló rádióleadó vásárlátogató megköszönnivaló bálnavadászhajó eltékozolható kellékbemutató váltóelfogadó vendégelőadó benzinszintmutató zsinagógalakó utánazuhanó hulladéklerakó cirkuszlátogató árubefogadó zeneműkiadó főemlőskutató nyelvjáráskutató ősemberkutató követelnivaló sajtóbemutató mikrofilmolvasó ártájékoztató fűrészhajtogató előreáradó elszállásolható pogácsaszaggató segédfogalmazó nyomornegyedlakó előrerúgtató szégyenkeznivaló elvámolnivaló önfoglalkoztató baciluskutató megszívlelnivaló polarizálható keresztülzuhanó kapacitálható fizikushallgató értéktöbbletadó kocogtatnivaló veszítenivaló megtárgyalnivaló konszernigazgató hegesztődinamó tornabemutató

általánosítható iskolaigazgató körülhatárolható összehasonlítható félremagyarázható sajtótájékoztató összehajtogatható diagnosztizálható irodalomkutató szállodaigazgató kulisszatologató tömegtájékoztató igazítanivaló irodaigazgató bölcsészettan‑hallgató pszichológushallgató keringéstámogató főzeneigazgató betegtájékoztató malátacsíráztató összeházasítható kilométer‑mutató monopolszolgáltató árukiszolgáltató hangulatváltoztató beazonosítható lézerletapogató klinikaigazgató gépkocsi‑előadó felderítő‑kutató összekombinálható múzeumlátogató időjárás‑kutató foganatosítható

repülőgép‑anyahajó elbagatellizálható energiaszolgáltató