Rímszótár

karó

Az egész szóra rímelnek 1705

való hajó ható fakó lakó adó szabó apó zakó anyó csaló manó maró csapó kapó bakó hagyó akó savó bagó hahó tahó bravó faló matyó fagyó kacsó plató aló zsabó trafó csaó Janó flamó macsó Makó tatyó

Több szótagból álló szavak

olvasó látható mondható kiadó áradó takaró származó várható biztató akaró fogható megható haladó hallható rothadó fakadó átható kutató hallgató lázadó száradó utazó eladó olvadó duzzadó rohanó utaló támadó tapadó izzadó kapható zavaró rendhagyó fogadó zuhanó maradó ugató suhanó izgató szakadó jajgató szaladó robbanó vágtató dagadó szárnyaló vállaló oktató nagyapó virradó tudható korhadó kacagó villanó címadó sirató foglaló szunnyadó elhaló hervadó megkapó surranó hozható nyaraló riadó mozgató tartható űrhajó csillanó tárgyaló nagyanyó adható ballagó ragadó sarjadó fáraó ringató porladó kicsapó írható vonható altató fonnyadó lobbanó folytató felcsapó láttató nyugtató híradó vasaló mulató járható csattanó kakaó nyargaló méltató megadó roskadó kiható tagadó oldható forgató szomjazó feladó fulladó vontató lankadó hagyható porhanyó illanó lakható hangadó játszható fújtató léghajó vallató zárható osztható ágazó lecsapó harapó számadó baktató hamvadó átcsapó alvadó pattanó házaló szikkadó matató nyitható kaptató pirkadó firtató koppanó fölcsapó hintaló húzható sorvadó kihagyó hánytató gőzhajó rohadó beható ugrató szaggató apadó mérvadó hasadó hullató poshadó szavaló tolató váltható elhagyó bontható gyóntató faragó fáradó buktató buggyanó rakható koslató átadó pukkanó kavaró hasaló dinamó vizslató uraló válható zsibbadó horkanó itató marslakó arató névadó őslakó hadaró dudaszó róható csurranó szoptató akadó nyilazó szavazó koplaló cuppanó kihaló bukkanó borzadó facsaró nyomtató dobbanó csikaró főhajó bentlakó guanó vigadó iható hajtható kattanó tyúkanyó fölfaló iktató sápadó bújtató kaparó felfaló untató talpnyaló rángató forraló csobbanó komphajó csataló mosható áztató csosszanó puffanó kanyaró légycsapó tankhajó loccsanó csembaló rangadó nótaszó bennlakó úsztató rávaló futtató leadó csavaró huppanó juttató caplató églakó durranó bányató csappanó vakaró laktató húshagyó holdlakó koptató konyhasó földlakó húsfaló békasó lógató sújtható földadó vérsavó csukható nyálazó légykapó őszapó őrhajó véradó bércsaló kirakó fejadó hívható télapó ebadó rendrakó pótadó lappadó marató főadó kushadó pipaszó lábadó csőlakó szűrszabó sportzakó túlcsapó jeladó mosdató bágyadó felrakó nyújtható toccsanó szabható rudazó lerakó beadó kertadó tippadó puskaszó kinnlakó házadó halható kiszabó altapó viganó csontrakó szeszadó falrakó talpaló útadó csúsztató tréfaszó állható tejsavó makaó nagyadó bankadó rudaló sánckaró zabfaló föladó babkaró mutató felmaró lecsaló famaró körhagyó vágyhajó gyorshajó űrlakó példaszó bungaló seggnyaló lyuggató célapó elkapó szűrcsapó postaló vasmacsó kishajó hómaró bánható vágyható kedvfaló karakó hóanyó jártató közadó kikapó nőfaló csodaló bányaló fájlaló gyorsmaró hegylakó

igazgató nyilvánvaló megnyugtató található olvasható megbízható látogató tartalmazó előadó használható szorongató mindenható bemutató tapintható elmondható helyénvaló befogadó odaadó meghaladó vigasztaló belátható elragadó borzongató jóravaló felbukkanó felfogható fojtogató jelenvaló kirobbanó túlmutató simogató megfogható állítható megragadó sorolható felvillanó megoldható ennivaló alávaló feltámadó kibuggyanó mélyreható vitatható folytatható megszólaló tennivaló támogató fordítható borravaló iszonytató választható látnivaló elsuhanó leírható hordozható könyvkiadó tanácsadó csapnivaló odavaló idevaló foglalható lehallgató trombitaszó túláradó szemrevaló felkavaró képmutató kimondható belevaló irtóztató kiáradó fennmaradó felforgató felcsillanó útkaparó tapogató pótolható fellobbanó magasztaló elmaradó elhaladó forgatható változtató tudnivaló kacagtató bujtogató hívogató alattvaló kibukkanó besurranó tagadható megmaradó gyógyítható számítható gondolható fogalmazó honfoglaló rágalmazó vizsgáztató fokozható megtagadó eltakaró szétágazó elvárható hozzávaló alábbvaló elfoglaló csalogató kőfaragó felcsattanó kápráztató kicsattanó leszakadó kihallgató megcsillanó mosogató lezuhanó levonható felolvasó kidagadó mozdítható fülbevaló hadihajó váltogató elfogadó átutazó csodálható mulattató hasogató eladható kihúzható kivillanó zongoraszó útmutató vádolható felszólaló útravaló megvillanó búcsúztató orgonaszó fogadható fitogtató sugalmazó városlakó kiszakadó átsuhanó bejárható kibírható fölvillanó felszakadó áthidaló nagymutató tollforgató beáradó megszakadó kipattanó fosztogató marasztaló példaadó kinyitható bólogató nyakravaló áthaladó kiágazó felfújható válogató fészekrakó gyorstalpaló föllobbanó orrfacsaró jóváhagyó szolgáltató föltámadó gyújtogató arravaló gyanítható cirógató elszakadó akasztható visszaható elpattanó tisztázható szófogadó sétálgató magánvaló ajánlható kismutató kapcsolható fölbukkanó mozgatható muzsikaszó tárogató megosztható felhúzható fogyasztható kigyulladó szemforgató elágazó sírnivaló elakadó sikongató megtorpanó írogató fölkavaró jóakaró tanulható befogható utazgató tisztogató javítható kockáztató megtudható elfulladó joghallgató cáfolható megszokható kiszáradó szétnyitható hótakaró szétpattanó formálható halászhajó villogtató tátogató betoppanó kopogtató válaszadó osztogató szigetlakó munkaadó furulyaszó mértékadó tágítható oltalmazó alkalmazó szétáradó halogató tűzrevaló hálaadó csattogtató innivaló lombhullató elringató sétáltató hajlítható irányadó hangoztató magyarfaló kurjongató percmutató rátámadó barlanglakó beugrató templomhajó kioktató olvasgató fölszakadó szállítható szívfacsaró hitoktató fölforgató vérforraló kilobbanó cséphadaró kalózhajó férfiszabó fölcsattanó vizsgálható visszaadó szétrobbanó vacogtató kenyéradó riogató szétszakadó szállásadó fenntartható székfoglaló támadható lobogtató elzuhanó ropogtató lepattanó rázuhanó hajózható megváltható feloldható átfogható búvárhajó sétahajó néznivaló ágytakaró kiváltható csatahajó kihagyható összerakó oldalazó titkolható elhallgató rászakadó pacsirtaszó eldobható kivonható papírhajó munkáltató nadrágszabó vicsorgató hintáztató hárítható feljebbvaló fontolgató kicsillanó kiadható hitehagyó versfaragó fölhúzható hajtogató tanítható felpattanó együttható lerohanó beavató közreadó fuvolaszó felhajtható fülhallgató megroppanó beváltható kimutató elsápadó bírálható katonaló nyalogató citeraszó felfakadó lezárható adogató írnivaló hátráltató rárohanó felriadó megtartható rángatható szopogató szorgalmazó kiszabható kiforgató beutaló felharsanó iszogató poharazó csinálható megkapható számítgató vezérhajó suhogtató kacsingató csúsztatható óraadó fönnmaradó hajcsavaró szétolvadó rímfaragó világcsaló örökhagyó bizonygató szívszaggató lábravaló támasztható elszaladó kizuhanó felzaklató elhamvadó elillanó vízforraló táborlakó kardforgató elrohanó fölfújható felbontható uszályhajó öntapadó sátorlakó kínvallató lecsapható forgalmazó kínálgató luxushajó számlálható névmutató zászlóshajó teherhajó erdőlakó babusgató oldalhajó megmoccanó lenyugtató elhagyható becsapható tanyahajó hátvakaró harsonaszó sarkutazó leroskadó lapkiadó kicsurranó leágazó behorpadó betudható megrohanó önkiadó sarkkutató halasztható markolható előbbvaló dzsungellakó kotróhajó beutazó kötnivaló félnivaló árnyékadó rabvallató nyújtogató kiruccanó leolvadó olvasztható fölolvasó felgyulladó lótakaró vízkutató felcsapható kórházlakó rosszakaró felrobbanó csillaghajó ellopható kiguvadó elhúzható sütnivaló megolvadó széthasadó megjátszható vibráltató jégtakaró szárogató szétdurranó elapadó személyhajó bevonható füstfaragó próbálgató körutazó megroggyanó megvonható hittagadó ragyogtató lejátszható összeadó fiaztató szétpukkanó felnyitható lágerlakó gázvasaló morzsolgató otthonvaló nyomorgató csimpolyaszó eláradó tintanyaló robbantgató fészekhagyó kifulladó kereszthajó tévéadó lenyitható hibáztató szívhallgató kölcsönadó megtámadó fejhallgató elfogató tárgymutató csavarható porkavaró tolóhajó vadászható mentőhajó boncolható motorhajó törvényszabó behajtható megmondható lehívható nagyítható szirénaszó megcsobbanó anyahajó kiolvasó szőlőkaró ellankadó lapozgató szárnyalható fafaragó csodahajó nyálcsorgató lóvakaró zavarható arctakaró kanalazó hígítható fogtakaró kiszívható különadó meghibbanó fészeklakó jelzőkaró nyugtatgató izgatható díjugrató leolvasó megriadó okolható házavató habzsolható vagyonadó vízkavaró megduzzadó tanyalakó pénzhullató átáztató főznivaló hadiadó játszogató önbecsapó felkutató kunyhólakó képfaragó luxusadó vagonlakó férfizakó lehasadó besuhanó gáncsolható robbantható gyorsforraló középhajó megsirató elsurranó pattogató bántalmazó táppénzcsaló nejlonzakó mintaadó mocsárlakó földmozgató postahajó simítgató indítható önitató kiloccsanó bérbeadó gyógyítgató tányérnyaló varázshajó hókaparó kőforgató varrnivaló továbbadó szárnyashajó meghallható férfifaló vakargató telekadó kínálható lakóhajó végigcsapó nőhallgató elharapó átlyuggató gurítható felduzzadó nyársforgató morzeadó talajmaró lakásadó térláttató házfoglaló különhajó szagoltató vetnivaló zsúfolható fialtató fújogató megrothadó magoltató kültakaró vágnivaló gátolható mutatható megsurranó érckavaró előcsapó távolható lélekfaló csacsogtató próbálható beolvasó seregnyaló fenéklakó sátorkaró felzavaró gyorsolvasó kapcsolgató terményadó ködtakaró alulcsapó könnyhullató alácsapó felosztható bendőlakó átírható mutogató elcsosszanó főtárgyaló hódítható ínségadó álommanó átvállaló felülcsapó járőrhajó tartályhajó agykutató többletadó banánhajó fejrevaló eltartható gyorsnyomtató csempészhajó önoktató jósolható fölnyikkanó bokszolgató átkaparó átáradó zsírnakvaló siklóhajó vizsgálgató föloszlató gőzvasaló asszonyfaló biflázható benyújtható vészriadó tőkeadó ostorcsapó szóharapó közellakó fagyasztható pártoktató álomhajó filmhíradó hőleadó földtakaró életadó ingersavó nádarató pufogtató paszulykaró almafaló falnivaló megszabható csók‑akaró versenyhajó bűnvallató összevaló sakkoktató fúrogató bélyegadó gondozható lóúsztató színházhajó füsttakaró átcsavaró félfogadó babrálgató szómutató szánkázgató mámoradó anyabaszó lecsavaró orvhallgató űrkutató vakarható átszúrható kosarazó feltolható mérőhajó

hiábavaló hasonlítható megtalálható magyarázható elfogadható kézzelfogható összefoglaló szórakoztató örökkévaló mondanivaló tapasztalható főigazgató kimutatható bizonyítható kiszámítható megbocsátható igazolható hasznosítható alkalmazható hátborzongató kiolvasható összecsukható kitapintható életrevaló író‑olvasó szerteágazó színigazgató példamutató előbukkanó indokolható légiriadó állapítható viszolyogtató elmarasztaló foglalkoztató felhasználható gyárigazgató rokonítható semmirevaló óramutató szemkápráztató határozható gyanúsítható megtanulható alakítható változtatható ősbemutató falukutató fogcsikorgató elgondolható mozgósítható bankigazgató összerakható tájékoztató lefordítható beszámítható hanyagolható újságolvasó leolvasható bölcsészhallgató szívdobogtató istentagadó összehajtható megváltoztató valósítható megfogalmazó szabályozható áthidalható égetnivaló szégyellnivaló irányítható csodálnivaló mosolyogtató megszólaltató elővillanó elkápráztató tévéhíradó botránkoztató visszamaradó igazoltató összekoccanó kivetnivaló harmonikaszó elmozdítható vendégfogadó nevetnivaló olvasnivaló összeolvadó orvosolható csillapítható utánozható munkavállaló biztosítható kacsaúsztató kalkulálható világutazó módosítható előrohanó kihasználható szaporítható fogvacogtató önmegtagadó áthatolható tovasuhanó megállítható harapnivaló önsanyargató főelőadó vásárolható helyrehozható kormányozható szívszorongató megcáfolható bársonytakaró iránymutató halottsirató fölmutatható megtámadható hibáztatható libaúsztató méltányolható rádióadó kovácsfújtató bölcsőringató átváltoztató feltalálható kötöznivaló elolvasható tanulnivaló szétválasztható parancsolgató variálható garantálható kifordítható féltenivaló kijavítható fölsorolható kigondolható felmutatható körbejárható főtanácsadó felvonultató elfogyasztható megalázható visszapattanó összetapadó kötélrevaló megjósolható felszámolható elszakítható sajátítható fülhasogató operálható besorolható alázuhanó fogcsattogtató elszámolható villanyvasaló megjavítható átkelőhajó restellnivaló vontatóhajó araszolgató fogvicsorgató önigazgató önvigasztaló szaktanácsadó hamisítható pokolravaló kenderáztató poharazgató redukálható helyváltoztató kérdeznivaló áthárítható ruhaszaggató feldolgozható közölnivaló pontosítható váltogatható idegnyugtató felhatalmazó kihalászható felhőtakaró forráskutató gyapjútakaró csomagolható búzaforgató fegyverforgató befogadható vendéghallgató önsajnáltató óriáshajó el‑elsuhanó beletapadó gyomorkavaró világhíradó csirkeitató anyagmozgató kívánnivaló rendeznivaló kiválasztható szemétlerakó pótolnivaló megnéznivaló megrajzolható fizetnivaló programozható gyomorforgató megmutatható kontrollálható gondolkodtató összeroskadó előbuggyanó tovanyargaló rágcsálnivaló meggyógyítható továbbsuhanó néprajzkutató leckefeladó eladnivaló alapozható kihallgatható látogatható végighaladó páratakaró birtokolható hátramaradó sertéshizlaló továbbadható párologtató titkolnivaló lefoglalható fűtenivaló csontropogtató díszbemutató iskolahajó osztogatható leigázható deformálható viszonteladó beleakadó regulázható szállítóhajó csípőringató elszállítható subatakaró kátránykavaró bonyolítható vesztenivaló takarítható üdülőhajó emberkutató megvigasztaló panaszolható levakarható kutatnivaló kovácsolható feláldozható ételkiadó elvállalható végigszaladó előírható újrafakadó keresnivaló madáritató kimozdítható elfoglalható varázsolható továbbkutató belerohanó karigazgató növénytakaró elvakítható kísértethajó kontyalávaló összeadható tésztaszaggató léleknyugtató kenyérnekvaló próbariadó nekitámadó talpalávaló mesekutató ebédrevaló lerombolható télirevaló fegyverfogható tovahaladó mosolytakaró pályaavató harangrángató tovarohanó szakelőadó bíbortakaró kegyosztogató gyógyszerkutató megvizsgálható főtámogató feláldoztató segédűrhajó navigálható sziromhullató elragadtató meghatalmazó leszaggatható kehelytakaró gabonahajó hozzáfogható adomázgató korhadéklakó vegyészhallgató bombariadó összezavaró partizánhajó hőszolgáltató leltározható árukiadó legyilkolható vízbefulladó idehozható adaptálható boldogságfaló gázszolgáltató újramutató tanulóhajó bepótolható provokálható deszkafaragó szénaforgató leitatható fölhánytorgató atomriadó tűzoltóhajó lehajlítható aratnivaló fogcsillogtató agytámogató pártanácsadó áramszaggató befőznivaló flaszterkoptató turistafaló viharriadó főbujtogató gázleolvasó magánkiadó citromfacsaró szerteáradó honorálható kibányászható kísérőhajó salaklerakó bérmegtagadó pisztolyforgató végighallgató karsztvízkutató orvosoktató cirkálóhajó penésztakaró újraharsanó lepárolható ügyfélfogadó delfinkutató tartalékadó ebédnekvaló pályaelhagyó földrajzkutató szalagavató kalauzhajó vadcsalogató konstatálható aknalerakó csomagkiadó búeloszlató szeparálható hátrahajtható felhőkutató orvoskutató makrélafaló visszaruccanó kalibrálható vásárolgató nyeregtakaró óvadékadó jogászhallgató filmbemutató felülhaladó kínrím‑faragó lélekringató táncbemutató sisaktakaró virágtakaró anyaglerakó szentségmutató selyemtakaró orvoshallgató motoroshajó hadseregnyaló felragasztható tolerálható palackkirakó vendégkutató fölmarkolható

valamirevaló elhanyagolható megállapítható vezérigazgató meghatározható megvalósítható elgondolkoztató megfogalmazható elgondolkodtató azonosítható tulajdonítható kifogásolható elsajátítható befolyásolható orvostanhallgató megvásárolható rekonstruálható előremutató megmagyarázható meggondolkoztató előrehaladó gondolatolvasó jószágigazgató előrelátható tanulmányozható börtönigazgató definiálható dokumentálható idelátogató másodpercmutató hazalátogató elmarasztalható magamutogató előállítható manipulálható lokalizálható megválaszolható színházigazgató odalátogató visszafordítható kisajátítható önmegtartóztató köpönyegforgató kétségbevonható leventeoktató átalakítható lámpagyújtogató megtapasztalható javítanivaló rádióhallgató sokszorosítható segédelőadó divatbemutató színházlátogató visszalátogató medvetáncoltató alátámasztható mobilizálható jelentenivaló örökbefogadó összekapcsolható szőrszálhasogató megkaparintható fogházigazgató értelemzavaró elintéznivaló meglovagolható kirándulóhajó helyreállítható eltávolítható fürdőigazgató elvonatkoztató orgonafújtató építészhallgató vendégmarasztaló rendőrfogalmazó tehetségkutató takargatnivaló bicskanyitogató enni‑innivaló kanyartapogató beprogramozható halottbúcsúztató beigazolható megtanulnivaló megbeszélnivaló leinformálható államfelforgató távirányítható paradicsomkaró elkápráztatható templomlátogató szembeállítható kiprovokálható jövedelemadó pénzügyigazgató csoportosítható páholynyitogató megoldanivaló áldásosztogató aktatologató csatlakoztatható merülőforraló természetkutató torokszorongató templomigazgató bibliaolvasó bibliaforgató előrángatható galuskaszaggató lebonyolítható hipnotizálható megalapozható tehénnyomorgató előfordulható dobhártyaszaggató gyógyszerészhallgató lényegválogató munkásigazgató sajtóbemutató mikrofilmolvasó ártájékoztató fűrészhajtogató előreáradó elszállásolható pogácsaszaggató segédfogalmazó előrerúgtató nyomornegyedlakó elvámolnivaló önfoglalkoztató szégyenkeznivaló baciluskutató megszívlelnivaló polarizálható keresztülzuhanó kapacitálható értéktöbbletadó fizikushallgató megtárgyalnivaló konszernigazgató hegesztődinamó tornabemutató kocogtatnivaló veszítenivaló kontúrváltoztató osztályigazgató makettbemutató kártyaleolvasó galvanizálható buborékoltató háziasítható háztetőszaggató gazdaságkutató bibliaoktató nyomdaigazgató hagyatékátadó átáramoltató kereskedőhajó ablakrázkódtató elnökbúcsúztató ajtókopogtató felderítőhajó tartalommutató elvégeznivaló rádióleadó állathívogató vásárlátogató bálnavadászhajó megköszönnivaló eltékozolható kellékbemutató váltóelfogadó vendégelőadó benzinszintmutató zsinagógalakó utánazuhanó hulladéklerakó cirkuszlátogató árubefogadó főemlőskutató zeneműkiadó nyelvjáráskutató ősemberkutató követelnivaló

körülhatárolható általánosítható iskolaigazgató összehasonlítható félremagyarázható sajtótájékoztató összehajtogatható diagnosztizálható irodalomkutató szállodaigazgató igazítanivaló kulisszatologató tömegtájékoztató felderítő‑kutató összekombinálható múzeumlátogató időjárás‑kutató foganatosítható irodaigazgató bölcsészettan‑hallgató pszichológushallgató keringéstámogató főzeneigazgató betegtájékoztató malátacsíráztató összeházasítható kilométer‑mutató monopolszolgáltató árukiszolgáltató hangulatváltoztató beazonosítható lézerletapogató klinikaigazgató gépkocsi‑előadó

repülőgép‑anyahajó elbagatellizálható energiaszolgáltató