Rímszótár

igazán

Az egész szóra rímelnek 15

piacán pizsamám tiarám zsivaján vigaszán kisapám kisanyám

Több szótagból álló szavak

leviatán harciasán lelkiatyám csitrinyakán hippitanyán

ócskapiacán sírfeliratán istenigazán

Csak a szó végére rímelnek 359

oldalán nagyapám folyamán mondanám nagyanyám udvarán ablakán ajtaján tavaszán éjszakán hallatán asztalán netalán önmagán szobalány teraszán színpadán hajnalán magyarán hallanám dédapám hajdanán valahány tartanám vonalán talaján éjszakám paraván karaván szakaszán mindahány jobbadán hányadán dédanyám mellkasán nagymamám fonalán hajlatán sarlatán katalán konyhalány utcalány magasán karakán karzatán tudatán ajakán taraján ükapám óraszám makadám zavarán illatán hajtanám anyagán pamlagán mondatán jonatán bánatán parazsán szilvafán nyújtanám átalány osztanám játszanám hordanám ládaszám sugarán alkatán fogatán vonatán válaszán dallamán tűzfalán rontanám halmazán matracán nyavalyám csillagán ősapám almafán sorfalán atamán fosztanám tutaján gólarány rántanám hasfalán fonatán kacagány jatagán gázkazán paplanán bántanám csapatán járatán poharán tonnaszám kokszkazán főmadám kisbabám számarány rózsalány mártanám részarány sóhaján pitvarán odahány Romalány balladám kutyaszán maskarám postaszám panaszán moraján szentatyám nagyapán gőzkazán századán visszahány jártasán csodalány ábrahám kaptafán rézszaván súlyarány szeszkazán jóapám munkaszám ramadán vadbanán borzasán dédmamám jóanyám kabalán kupaszám panamán tanszakán újrahány főfalán fanyarán szárnyasán szűzanyám juhkarám hazaszán hátasán kutyalány Kánaán árarány évszakán hangfalán pontarány odaszán

Eltérő szótagszámú szavak

talán apám anyám magány nyakán atyám falán magán nyarán japán hazám ahány lazán hasán kaján haján arány tanyán mamám agyán csalán vagány babám kazán talány szaván banán alám papám farán platán karám hazán parány taván baján madám haván gatyám szakán tanyám apán anyán szagán csatán tatán dalán azám zaján palán kajám javán habán mamán sarán atyán kacsán banyán Zalán tatám hadán

egyáltalán édesanyám édesapám túloldalán öreganyám elmondanám homlokzatán magaslatán színvonalán talán‑talán ajánlanám ábrázatán öregapám választanám állítanám megmondanám címoldalán mozdulatán akaratán talapzatán hátoldalán óhajtanám sorozatán fordítanám útvonalán hangulatán kimondanám szorítanám boltozatán rácsozatán ruházatán édesatyám ajánlatán dédnagyapám gondolatán katonalány nyomvonalán markolatán baloldalán szülőhazám arculatán meghallanám bejáratán kiáltanám hálózatán megtartanám bocsátanám évfolyamán öntudatán áhítatán szólítanám burkolatán megfojtanám megosztanám körvonalán bevallanám jobboldalán indulatán nyáréjszakán vonulatán deszkafalán szülőanyám padozatán partvonalán rabszolgalány kijáratán vadászatán mostohalány alkonyatán nászéjszakám fordulatán használatán oromfalán megbántanám elrontanám frontszakaszán aranyhaján bikanyakán dolgozatán turistalány állványzatán meggyújtanám árvacsalán taszítanám lombozatán hangzavarán védőfalán műszerfalán válaszfalán térdhajlatán feladatán megoldanám fölhajtanám javaslatán halásztanyán egyharmadán bútorzatán próbababán partszakaszán katamarán holdudvarán csillagtanyán zongoraszám frontablakán Békéscsabán tükörfalán paraszttanyán bocsánatán Püspökladány fakaraván fémajtaján üknagyapám selyemhaján béketanyám átugranám tömegarány beváltanám zűrzavarán beoltanám varjútanyán szarvaskarám márványfalán szállítanám szíjazatán szívrohamán tapintanám olajkazán tündértalány pirkadatán rajtvonalán védvonalán fénysugarán eltiltanám összóraszám bástyafalán keresztvasán gorillalány lesújtanám lerakatán áramlatán hattyúnyakán vérvonalán méretarány lefosztanám hadjáratán