Rímszótár

cigarettát

Az egész szóra rímelnek 3

cigaretták inadekvát citadellát

Csak a szó végére rímelnek 146

reverendát padlódeszkák influenzát vasgerendák karamellát viaszgyertyák fenékdeszkát vágódeszkát börtöncellák vaskazettát padlódeszkát faggyúgyertyát fenyődeszkák ugródeszkát jászoldeszkát börtöncellát tölgygerendák viaszkgyertyák gyújtógyertyát szalmonellák fotocellát fodormentát Violettát ugródeszkák

Eltérő szótagszámú szavak

gyertyát gyertyák deszkát meglát deszkák pletykák perzsák ellát pletykát szekták fejfák cellát cellák fejfát pennát kelták meggyfák zebrák hegyhát cserfák perzsát spermát pelyvát mentát menzát cserfát leprát zsebrák cellád extrát menták keltát szervát deltát mellrák nyelvhát Ellák zsernyák Bernát feltát fellát cerkát eltát

novellát legendák gerendák novellák legendát kazettát adekvát tablettát gerendát pelenkát lucernát dilemmát parkettát katedrát dilemmák tabletták antennák parcellák égerfák szederfák parcellát eperfák beretvát pelenkák keresztfát berekfák gazellák kazetták potentát gazellát eperfát spaletták palettát katedrák algebrát kavernák kavernát novellád mandzsettát rolettát antennát tavernák méregzsák kofferját ciszternák kenderzsák haverját farmerját ágydeszkát tőzegláp paletták sziesztát gyerekkád paszternák algebrák cementzsák dzsungelfák legendád tavernát krapekját holttestzsák pipettát nyeregzsák csereskád Visegrád

fenyőgerendák pornókazetták magnókazetták tévéantennák betongerendát kavaródeszkát fenékgerendák farkasgereznák kinintablettát szobaantennák betongerendák lapítódeszkát mátrixalgebrát hidrogéncellák