Rímszótár

cigarettát

Az egész szóra rímelnek 3

cigaretták inadekvát citadellát

Csak a szó végére rímelnek 146

reverendát influenzát vasgerendák padlódeszkák karamellát viaszgyertyák fenékdeszkát vágódeszkát börtöncellák vaskazettát padlódeszkát faggyúgyertyát fenyődeszkák ugródeszkát börtöncellát jászoldeszkát tölgygerendák viaszkgyertyák gyújtógyertyát szalmonellák fotocellát fodormentát Violettát ugródeszkák

Eltérő szótagszámú szavak

gyertyát gyertyák deszkát meglát deszkák pletykák perzsák ellát pletykát szekták fejfák cellát cellák fejfát pennát kelták meggyfák zebrák hegyhát cserfák perzsát spermát pelyvát mentát menzát cserfát leprát zsebrák cellád extrát menták keltát szervát mellrák nyelvhát deltát zsernyák Bernát feltát fellát cerkát eltát Ellák

novellát legendák gerendák novellák legendát kazettát adekvát tablettát gerendát pelenkát lucernát dilemmát parkettát katedrát dilemmák tabletták antennák parcellák égerfák szederfák eperfák beretvát pelenkák parcellát keresztfát berekfák gazellák kazetták potentát gazellát eperfát spaletták palettát katedrák algebrát kavernák kavernát novellád mandzsettát rolettát antennát méregzsák kofferját ciszternák tavernák kenderzsák haverját farmerját ágydeszkát tőzegláp paletták sziesztát gyerekkád paszternák legendád tavernát krapekját holttestzsák pipettát nyeregzsák csereskád Visegrád algebrák cementzsák dzsungelfák

fenyőgerendák pornókazetták tévéantennák betongerendát kavaródeszkát magnókazetták farkasgereznák kinintablettát szobaantennák betongerendák lapítódeszkát mátrixalgebrát hidrogéncellák fenékgerendák